BIBLIOTEKA

MISJA BIBLIOTEKI WSEiZ

Misją Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest rozpoznanie, rozwijanie i zaspokajanie procesów dydaktycznych i naukowych poprzez świadczenie usług bibliotecznych i informacyjnych na rzecz studentów i kadry naukowej Uczelni.

Biblioteka WSEiZ służy edukacji i wspiera badania naukowe realizowane w Uczelni, zapewnia użytkownikom dostęp do informacji o krajowych i światowych osiągnięciach naukowych w dziedzinach związanych z kierunkami studiów. Pomaga każdemu studentowi w rozwijaniu umiejętności samokształcenia.

Misja Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania realizowana jest poprzez osiągnięcie następujących celów:

  • Rzetelne budowanie księgozbioru Biblioteki zgodnie z kierunkami studiów i potrzebami kadry naukowej Uczelni oraz jej studentów,
  • Zapewnienie fachowej pomocy przy wyszukiwaniu potrzebnych informacji,
  • Zapewnienie użytkownikom - klientom Biblioteki szybkiego dostępu do zbiorów,
  • Udostępnianie zbiorów i innych źródeł informacji na miejscu i na zewnątrz Biblioteki,
  • Prowadzenie profesjonalnej działalności informacyjno – bibliograficznej  poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych,
  • Zapewnienie użytkownikom - klientom warunków do pracy własnej w Czytelni,
  • Kreowanie dobrego wizerunku Biblioteki w środowisku akademickim,
  • Szkolenie studentów, w celu rozwijania ich umiejętności w zakresie wyszukiwania, selekcji i wykorzystania informacji,
  • Dbałość o podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Biblioteki.

Biblioteka on-line

wseiz