SCOPUS

SCOPUS w wolnym dostępie!

W ramach licencji krajowej polskim instytucjom naukowym została udostępniona baza Scopus. Scopus to wielodziedzinowa naukowa baza danych prowadzona przez wydawnictwo Elselvier - największa baza bibliograficzna on-line.
Baza Scopus obejmuje 46 milionów rekordów ponad 19500 tytułów oraz 4,6 miliona materiałów konferencyjnych, posiada narzędzia pozwalające na znalezienie cytowań publikacji indeksowanych w bazie, cytowań dla dokumentów nieindeksowanych w bazie,
a znajdujących się w bibliografii załącznikowej, zawiera indeks Hirscha dla poszczególnych autorów oraz wskaźniki bibliometryczne czasopism. SCOPUS