Zbiory biblioteki

Zakres tematyczny księgozbioru Biblioteki związany jest z programem studiów Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania, obejmuje następujące dziedziny: zarządzanie, marketing, ekonomia, rachunkowość, bankowość, matematyka, chemia, fizyka, prawo, socjologia, etyka, filozofia, politologia, historia gospodarcza, biologia, ekologia, ochrona środowiska, ochrona przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, turystyka, gospodarka odpadami, oczyszczanie ścieków, odnawialne źródła energii, historia architektury, historia sztuki, urbanistyka, rewitalizacja miast, bankowość, rysunek techniczny, wzornictwo, mechanika, inżynieria produkcji, inżynieria materiałowa, geografia, geodezja, informatyka, ochrona zdrowia, zdrowie publiczne. Biblioteka gromadzi również prace dyplomowe licencjackie, inżynierskie, magisterskie i podyplomowe absolwentów WSEiZ.

 

Na dzień 25 maja 2019 roku zbiory Biblioteki Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania stanowiły 46 220 woluminów. Księgozbiór ciągły udostępniany w Czytelni to 253 tytuły czasopism, w tym czasopisma krajowe 240 tytułów i 13 tytułów czasopism zagranicznych.