Druki i dokumenty do pobrania

DOKUMENTY I DRUKI OGÓLNE

budownictwoRegulamin Studiów

architekturaRegulamin Dyplomowania

warszawaRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

studiaDziennik Praktyk

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 9/2018 z dnia 20.06.2018 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: zmian w zarządzeniach nr 1/2018; 3/2018; 4/2018.

ZARZĄDZENIE nr 5/2018 z dnia 24.04.2018 r. REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2018/2019.

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 1.1/2018 z dnia 30.09.2018 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: zmian w ZARZĄDZENIU PREZYDENTA WSEiZ nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r. w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

zarządzanieZARZĄDZENIE nr 1/2018 z dnia 05.04.2018 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2018/2019.

uczelniaUchwała nr 4/12/2016 Senatu WSEiZ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: Warunków zwolnienia studenta z obowiązku realizacji praktyki zawodowej

wnętrzaZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: w sprawie Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

architekturaZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

uczelniaUchwała nr 4/06/2015 Senatu WSEiZ z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie: Określenia organizacji potwierdzania efektów uczenia się

uczelnia ZARZĄDZENIE nr 23/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 21.12.2015 r. w sprawie: zmian w sposobach weryfikowania efektów kształcenia

uczelnia ZARZĄDZENIE nr 19/2015 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 30.10.2015 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania efektów uczenia się

mechanikaZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 17.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych

 

 

wzornictwoZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń

budowa maszynZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 3.11.2014 r. w sprawie: w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy studiów podyplomowych

wseizPodanie do Prezydenta

inżynieria produkcjiPodanie do Rektora

zarządzanieWewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości