Druki i dokumenty do pobrania

DOKUMENTY I DRUKI OGÓLNE

Regulamin Studiów

Regulamin Dyplomowania

Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

Dziennik Praktyk

ZARZĄDZENIE Nr 1/2016 z dnia 05.04.2016 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2016/2017.

ZARZĄDZENIE Nr 8/2016 z dnia 25.04.2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2016/17.

ZARZĄDZENIE Nr 9/2015 z dnia 15.04.2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2015/16.

ZARZĄDZENIE Nr 1/2015 z dnia 01.04.2015 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 dla studentów, którzy podpisali umowę o świadczenie usług edukacyjnych od 1 stycznia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 4/2015 z dnia 20.04.2015 PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za usługi edukacyjne obowiązujące w roku akademickim 2015/2016 dla studentów, którzy podpisali umowę o świadczenie usług edukacyjnych do 31 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 17.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: w sprawie Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 3.11.2014 r. w sprawie: w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy studiów podyplomowych

Podanie do Prezydenta

Podanie do Rektora

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości