Druki i dokumenty do pobrania

DOKUMENTY I DRUKI OGÓLNE

budownictwoRegulamin Studiów

architekturaRegulamin Dyplomowania

warszawaRegulamin Studenckich Praktyk Zawodowych

studiaDziennik Praktyk

ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 z dnia 24.04.2017 r. REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2017/2018.

zarządzanieZARZĄDZENIE Nr 1/2017 z dnia 05.04.2017 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2017/2018.

ochronaZARZĄDZENIE Nr 1/2016 z dnia 05.04.2016 r. PREZYDENTA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: opłat za usługi edukacyjne, obowiązujące w roku akademickim 2016/2017.

wzornictwoZARZĄDZENIE Nr 8/2016 z dnia 25.04.2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE w sprawie: przyjęcia harmonogramu zajęć dydaktycznych w r.a. 2016/17.

mechanikaZARZĄDZENIE Nr 16/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 17.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach stosowania oceny antyplagiatowej w ocenie prac dyplomowych

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 13/2015 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 8.09.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu w sprawie organizacji i przebiegu egzaminów oraz zaliczeń

ZARZĄDZENIE Nr 4/2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: Regulaminu organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg oraz wniosków w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

ZARZĄDZENIE Nr 5/2016 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 29.02.2016 r. w sprawie: w sprawie Zasad rozwiązywania konfliktów w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie

ZARZĄDZENIE Nr 26/2012 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 28.09.2012 r. w sprawie: w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez studentów

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 3.11.2014 r. w sprawie: w sprawie sposobów weryfikacji i zasad dokumentowania efektów kształcenia osiąganych przez słuchaczy studiów podyplomowych

Podanie do Prezydenta

Podanie do Rektora

Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości