SolidWorks dla studentów

SolidWorks Student Design Kit (SDK) to bezpłatna wersja SolidWorks przeznaczona dla studentów.

Jest to odpowiednik komercyjnej wersji Standard. Strona do pobrania SDK dla studentów:

http://www.solidworks.com/sw/education/SDL_form.html


Pod powyższym linkiem znajduje się formularz rejestracyjny, w który należy uzupełnić wszystkie pola, wpisać m.in. „School ID” oraz adres mailowy, na który zostanie wysłany nr seryjny niezbędny w procesie instalacji. Podczas instalacji wymagany jest dostęp do internetu, ponieważ weryfikowany jest nr licencyjny oraz instalator pobiera pozostałe elementy niezbędne do zakończenia procesu instalacji (dostępne jedynie dla wersja 64-bit OS)

"SCHOOL ID" dla WSEiZ: 92017SDK oraz wersja: 2017-2018.

"VAR name" dla WSEiZ: CNS Solutions

Termin ważności licencji SDK upływa po 365 dniach lub 31 lipca 2018 od momentu instalacji - zależnie, który z terminów będzie pierwszy.