Studia Podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych w WSEiZ

AKADEMIA ZARZĄDZANIA KULTURĄ NOWOŚĆ!
RYSUNEK i MALARSTWO NOWOŚĆ!
ZARZĄDZANIE DROGAMI - UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA
ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI - PROPERTY MANAGEMENT
PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU
ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI

SAMODZIELNY KOORDYNATOR MEDYCZNY – NOWOŚĆ!
Samorządowy Manager Energii
Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Zarządzanie Podmiotem Leczniczym
Gospodarka Wodno-Ściekowa
Nowe i Odnawialne Źródła Energii

UWAGA!

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984), ukończenie studiów podyplomowych w zakresie odnawialne źródła energii uprawnia do przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), umożliwiając uzyskanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii wydawanego przez UDT.

Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rynek Energii Elektrycznej, Ciepła i Gazu w Polsce oraz w UE
CSR – biznes społecznie odpowiedzialny

 

wyższe uczelnie w warszawie studia warszawa