Studia Podyplomowe

Oferta studiów podyplomowych w WSEiZ

Wydział Architektury:

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA KOMUNIKACJĄ WIZUALNĄ W MARKETINGU
ZARZĄDZANIE OBIEKTAMI MEDYCZNYMI

Wydział Ekologii:

Gospodarka Odpadami Komunalnymi
Zarządzanie Podmiotem Leczniczym
Gospodarka Wodno-Ściekowa
Nowe i Odnawialne Źródła Energii

UWAGA!

Zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013, poz. 984), ukończenie studiów podyplomowych w zakresie odnawialne źródła energii uprawnia do przystąpienia do egzaminu organizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT), umożliwiając uzyskanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji lub małych instalacji odnawialnych źródeł energii wydawanego przez UDT.

Wydział Zarządzania:

Ergonomia, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Rynek Energii Elektrycznej, Ciepła i Gazu w Polsce oraz w UE
CSR – biznes społecznie odpowiedzialny NOWOŚĆ!

wyższe uczelnie w warszawie studia warszawa