Studia Podyplomowe - Zarządzanie Marką Przedsiębiorstwa Produkcyjnego

Nasze studia wyróżnia:

 • pogłębienie wiedzy menedżerskiej i marketingowej w celu efektywnego zarządzania produkcją i strategią marki w przedsiębiorstwie,
 • uzyskanie kompetencji niezbędnych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką i/lub portfelem marek przedsiębiorstw,
 • pozyskane umiejętności z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania Internetu w działalności marketingowej.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność posługiwania się marką jako narzędziem zarządzania,
 • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • zrozumienie przez słuchaczy związku pomiędzy technicznymi cechami produktu a jego marką i wizerunkiem,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania marką w turbulentnym środowisku.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Biznes Public Relations
 2. Badania marketingowe w zarządzaniu marką
 3. Prawo marki
 4. Grafika komputerowa i wizualizacja marek
 5. Prognozowanie i symulacja
 6. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 7. Język angielski specjalistyczny
 8. Ochrona własności intelektualnej
 9. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 10. Zarządzanie strategiczne
 11. Plan operacyjny i wycena marki
 12. Marketing strategiczny
 13. Zintegrowane systemy zarządzania
 14. System informacyjny w przedsiębiorstwie

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

 1. Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 244 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 6 maja 2019 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2019 r. (semestr zimowy),

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Zarządzanie Marką Przedsiębiorstwa Produkcyjnego).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia