Studia Podyplomowe - Rynek Energii Elektrycznej, Ciepła i Gazu w Polsce oraz UE

Serdecznie zapraszamy na nowo uruchomiony kierunek studiów podyplomowych RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CIEPŁA I GAZU W POLSCE ORAZ UE, których celem jestzapoznanie słuchaczy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami w zakresie funkcjonowanie rynku energii, ciepła i gazu. Studia kierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej i gazowej, firm doradczych zajmujących się obsługą podmiotów z sektora elektroenergetycznego, a także firm inwestycyjnych, kancelarii prawnych i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku energii, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej.

 

Partnerem merytorycznym studiów jest Centrum Rozwoju Finansów

Możliwość sfinansowania studiów ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Informujemy, iż uruchomiona została pula środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie szkoleń i studiów podyplomowych dla pracowników w 80% lub 100% kosztów. W 2015 roku, zgodnie z zapisami ustawowymi, środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących (pracowników i pracodawców) w wieku 45 lat i więcej.

Cel studiów

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z krajowymi oraz europejskimi regulacjami w zakresie funkcjonowanie rynku energii, ciepła i gazu. Rozwój rynku energii w Polsce i na świecie to coraz większe wyzwanie natury technologicznej i ekonomicznej. Rynek energii charakteryzuje się obecnie niezwykle dynamicznym rozwojem, który rodzi potrzebę odpowiednio szybkich reakcji na zmiany. Studia mają na celu przekazanie najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu prawa, ekonomii, finansów, ochrony środowiska oraz najnowszych technologii. Celem studiów jest przede wszystkim zapoznanie uczestników z mechanizmami działania rynku energii, ciepła i gazu. Dla przedstawicieli przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej niewątpliwie będzie to okazja do zdobycia praktycznej wiedzy oraz wykorzystania jej w codziennej pracy podczas racjonalnego planowania, zarządzania i ustalania strategii rozwoju przedsiębiorstw. Program studiów oprócz zagadnień z zakresu rynku energii wzbogacony został o aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe, występujące w branży elektroenergetycznej.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do kadry zarządzającej oraz pracowników przedsiębiorstw z branży energetycznej, ciepłowniczej, gazowej i komunalnej, firm doradczych zajmujących się obsługą podmiotów z sektora elektroenergetycznego, a także firm inwestycyjnych, kancelarii prawnych i wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku energii, ciepła i gazu w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Tematyka zajęć:

Rynek energii elektrycznej i gazu w Unii Europejskiej oraz perspektywie globalnej

 • Energia w perspektywie gospodarki globalnej
 • System prawny i podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej
 • Prawo konkurencji w UE
 • Lobbing w UE, energia i środowisko

Bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska

 • Bezpieczeństwo energetyczne
 • Ochrona powietrza i klimatu – prawa do emisji
 • Pakiet klimatyczno-energetyczny i handel emisjami
 • Polityka energetyczna
 • Bilans energetyczny

Rynek energii elektrycznej, ciepła i gazu w Polsce

 • Rynek energii elektrycznej w Polsce, organizacja, konkurencja, transakcje, zasada TPA
 • Aspekty prawne i ekonomiczne funkcjonowania rynku hurtowego i detalicznego energii elektrycznej, rola TGE
 • Handel energią elektryczną
 • Taryfy dla energii elektrycznej
 • Energia ze źródeł odnawialnych, formy wsparcia, produkcja
 • Kolorowe certyfikaty, zasady i perspektywy funkcjonowania kogeneracji
 • Rynek ciepłownictwa w Polsce
 • Regulacje systemów ciepłowniczych, taryfy dla ciepła
 • Rynek gazu w Polsce, aspekty prawne, konkurencja, organizacja, system rozliczeń transakcji rola TGE
 • Efektywność energetyczna
 • Sankcje jako narzędzie dyscyplinujące przestrzeganie przepisów Prawa energetycznego. Odpowiedzialność przedsiębiorstw energetycznych
 • Sposoby finansowania inwestycji w elektroenergetyce, ocena projektów inwestycyjnych
 • Ryzyko na rynku energii
 • Liberalizacja rynku energii

Aspekty finansowe, rachunkowe i podatkowe w działalności przedsiębiorstw z branży elektroenergetycznej

 • Problematyka finansowa, rachunkowe i podatkowe w działalności przedsiębiorstw z branży – w tym kontrowersyjne ewidencje w sprawozdawczości w branży w świetle polskiego prawa bilansowego i MSR/MSSF, podatki w energetyce jako niezbędny składnik kalkulacji taryf, prawa do emisji zanieczyszczeń w sprawozdaniach finansowych, podatek akcyzowy od energii elektrycznej w 2013 r. w branży w tym nowe zasady opodatkowania akcyzą gazu ziemnego od 1 listopada 2013 r., z uwzględnieniem najnowszego projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym. VAT i CIT w branży z uwzględnieniem wszystkich zmian
 • Środki trwałe w branży wraz z klasyfikacją wg polskiego prawa i MSR/MSSF– zagadnienia finansowe, prawne i techniczne
 • Podatek od nieruchomości dla służb technicznych w branży – aktualne orzecznictwo organów podatkowych i sądów administracyjnych

Kwalifikacje absolwenta

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania na podstawie aktywnego udziału w zajęciach dydaktycznych oraz złożenia z wynikiem pozytywnym, pisemnego egzaminu końcowego.

Wykładowcy

Kadrę wykładowców i trenerów stanowią przede wszystkim eksperci z Urzędu Regulacji Energetyki, Towarowej Giełdy Energii, Ministerstwa Środowiska, eksperci z firm consultingowych, praktycy z największych firm z branży elektroenergetycznej, wykładowcy WSEiZ, Politechniki Warszawskiej a także przedstawiciele instytucji branżowych takich jak Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie, Instytut Energetyki Odnawialnej.

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele (2 razy w miesiącu, w godz. 9.00–16.00)
Studia obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Opałaty za studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  5500 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x2800 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, ul. Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Centrum Rozwoju Finansów
Monika Cicha
tel.: 22 837 75 94, kom. 506 335 666
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 30 osób.

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia