Zasady rekrutacji

REKRUTACJA na studia II stopnia TRWA!
ZAPISZ SIĘ JUŻ TERAZ!

Rekrutacja na semestr zimowy (od października) trwa od 4 maja 2017 r. natomiast na semestr letni (od marca) od 15 stycznia 2018 r.

W semestrze zimowym (od października) oferujemy studia I i II stopnia, natomiast w semestrze letnim (od marca) studia II-go stopnia oraz studia I stopnia w języku angielskim.

Zajęcia prowadzone są w formie stacjonarnej oraz niestacjonarnej.

Przyjęcia na wszystkie kierunki studiów, odbywają się bez egzaminów wstępnych – liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na egzaminie maturalnym).

Rekrutacja to krótki proces! Wystarczy 1 wizyta w Rektoracie WSEIZ!

studia
 • 1Rekrutacja on-line
 • 2Złóż dokumenty

  w Rektoracie WSEiZ przy ul. Olszewskiej 12 (godziny urzędowania Rektoratu) osobiście złóż komplet dokumentów:

  • wypełniony kwestionariusz uczelniany.
   Kwestionariusz dla studiów II stopnia dostępny jest w Rektoracie WSEiZ.
  • oryginał i kserokopię świadectwa dojrzałości (nie wymagamy zdawania konkretnych przedmiotów na maturze)
  • kserokopię świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • kserokopię dowodu osobistego (oryginał do wglądu)
  • dwa aktualne i podpisane zdjęcia (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na kierunku Ochrona Środowiska (skierowanie na badania dostępne jest w Rektoracie)
  • oryginał i kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku przyjęć na studia magisterskie II stopnia)
 • 3Podpisz umowę
  i dokonaj wpłaty
  • Dokonaj wpłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej (nie później niż w dniu podpisania umowy) na konto bankowe WSEiZ 43103015080000000800611008.
  • Podpisz umowę dotyczącą warunków płatności za studia (zgodnie z ustawą z dn. 27 lipca 2005 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym).
dsf

 

Informacje telefoniczne o zasadach rekrutacji udzielane są pod numerami: 22 825 80 34/35

Rektorat WSEiZ czynny jest w godzinach:

Poniedziałek 08.00 - 18.00
Wtorek 08.00 - 16.00
Środa 08.00 - 16.00
Czwartek 08.00 - 16.00
Piątek 08.00 - 16.00
Sobota 08.00 - 16.00
Niedziela 08.00 - 14.00

 

Regulamin przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2017/2018

Opłaty za studia I i II stopnia

Wzór umowy

Przeniesienie z Innych Uczelni

Regulamin zasad i warunków przyjęć na I rok studiów na rok akademicki 2018/2019

Potwierdzanie osiągniętych efektów uczenia się

Zarządzenie Rektora w sprawie określenia wzorów dokumentów niezbędnych w procedurze potwierdzania
efektów uczenia się

Zarządzenie Prezydenta WSEiZ w sprawie pobierania opłat za przeprowadzenie postępowania potwierdzania
efektów uczenia się i wysokosci tych opłat

Uchwała Senatu WSEiZ w sprawie określenia organizacji potwierdzenia efektów uczenia się

Wzór umowy o przeprowadzenie potwierdzania efektów uczenia się w WSEiZ

 

Правила рекрутації
Правила приема

 

Uwaga!
W przypadku, gdy skończą się wolne miejsca na wybrany przez kandydata kierunek studiów, a kandydat dokona wpłaty, WSEiZ zwraca wszystkie opłaty uiszczone przed zapisem.