FINANSOWANIE

Finansowanie

Stypendium ma charakter uzupełniający i jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w zagranicznej uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej, tj. na dofinansowanie kosztów związanych z podróżą, ubezpieczeniem, podwyższonych kosztów utrzymania zagranicą.
Stypendium nie pokrywa pełnych kosztów związanych z podróżą i pobytem w uczelni partnerskiej/instytucji przyjmującej.

Okres finansowania mobilności jest uzależniony od wysokości funduszy przyznanych Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przez Narodową Agencję Programu Erasmus+.

Wysokość stypendium jest uzależniona od tego, do jakiego kraju wyjeżdża pracownik. Zgodnie z wytycznymi Narodowej Agencji Programu Erasmus+, w roku akademickim 2016/2017, wysokość dziennej stawki stypendium wynosi:
a) przy wyjazdach trwających nie dłużej niż 14 dni:


Miejsce Wysokość stypendium
Do krajów partnerskich 160 €
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 130 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 110 €
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) 100 €
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 80 €

b) przy wyjazdach trwających dłużej niż 14 dni:


Miejsce Wysokość stypendium
Do krajów partnerskich 112 €
Grupa 1 – Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Wielka Brytania 91 €
Grupa 2 – Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Finlandia, Francja, Grecja, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg, Norwegia, Polska, Rumunia, Turcja, Węgry, Włochy 77 €
Grupa 3 – Hiszpania, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, FYROM (była republika Jugosławii Macedonia) 70 €
Grupa 4 – Chorwacja, Estonia, Litwa, Słowenia 56 €

Pracownicy otrzymują także RYCZAŁT NA KOSZTY PODRÓŻY do miejsca realizacji mobilności. Kwota ryczałtu jest uzależniona od odległości między miejscem rozpoczęcia podróży a miejscem docelowym.
W celu obliczenia kwoty należnego ryczałtu za podróż w obie strony, pod uwagę brana jest odległość podróży w jedną stronę. Do obliczenia odległości stosowany jest kalkulator odległości opracowany przez Komisję Europejską i udostępniony na stronie programu Erasmus+: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm.

W roku akademickim 2016/2017, wysokość ryczałtu wynosi:


Odległość Kwota
od 100 do 499 km 180 € na uczestnika
od 500 do 1 999 km 275 € na uczestnika
od 2 000 do 2 999 km 360 € na uczestnika
od 3 000 do 3 999 km 530 € na uczestnika
od 4 000 do 7 999 km 820 € na uczestnika
8 000 km lub więcej 1100 € na uczestnika