Akademickie Kursy Kompetencyjne semestr zimowy

NAZWA KURSU WPISOWE OPŁATA
ZA ZAJĘCIA
Analiza rynku 50 zł 130 zł
Architektura polska 50 zł 310 zł
Polish Architecture (in English) 50 zł 310 zł
Architektura współczesna 50 zł 190 zł
Badania marketingowe 50 zł 200 zł
Badania operacyjne 50 zł 130 zł
Biologia i fizjologia roślin 50 zł 400 zł
Budownictwo ogrodowe, instalacje budowlane i materiałoznawstwo 50 zł 490 zł
Diety żywieniowe 50 zł 270 zł
Drzewoznawstwo - drzewa iglaste 50 zł 330 zł
Ekologia krajobrazu 50 zł 80 zł
Ekologia/Ecology 50 zł 80 zł
Finanse przedsiębiorstwa 50 zł 260 zł
Fizyka 50 zł 200 zł
Filozofia przyrody 50 zł 80 zł
Geometria wykreślna 50 zł 350 zł
Grafika inżynierska 50 zł 300 zł
Historia architektury i sztuki ogrodowej 50 zł 80 zł
Historia sztuki 50 zł 160 zł
Historia architektury 50 zł 190 zł
Historia budowy miast 50 zł 200 zł
Instalacje budowlane 50 zł 80 zł
Infrastruktura techniczna miasta 50 zł 80 zł
Komputerowe wspomaganie w technice 50 zł 370 zł
Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych 50 zł 230 zł
Kwiaciarstwo - byliny 50 zł 160 zł
Logistyka 50 zł 120 zł
Matematyka stosowana w ekonomii i zarządzaniu 50 zł 270 zł
Materiały do izolacji cieplnych w budownictwie 50 zł 80 zł
Metrologia 50 zł 330 zł
Mikroekonomia 50 zł 310 zł
Oświetlenie 50 zł 190 zł
Organizacja procesu inwestycyjnego 50 zł 200 zł
Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu 50 zł 160 zł
Planowanie krajobrazu 50 zł 230 zł
Podstawy prawa 50 zł 80 zł
Podstawy zarządzania 50 zł 430 zł
Prawo gospodarcze 50 zł 80 zł
Procesy produkcyjne 50 zł 740 zł
Produkty żywnościowe 50 zł 280 zł
Propedeutyka zawodu i podstawy projektowania 50 zł 300 zł
Rachunkowość 50 zł 200 zł
Rewaloryzacja wnętrz 50 zł 310 zł
Rysunek odręczny i rzeźba 50 zł 200 zł
Statystyka opisowa i ekonomiczna 50 zł 310 zł
Technologia i organizacji budowy 50 zł 200 zł
Urządzanie obiektów architektury krajobrazu 50 zł 300 zł
Zarządzanie jakością > 50 zł > 300 zł

PROGRAMY AKADEMICKICH KURSÓW KOMPETENCYJNYCH – semestr zimowy (pobierz)

PROGRAMY AKADEMICKICH KURSÓW KOMPETENCYJNYCH – semestr zimowy i semestr letni
w obszarze nauk przyrodniczo-krajobrazowych
(pobierz)

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rekotoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.