Aktualności

ZMARŁ PROF. JAN DOJLIDO

IMG 7342

Z wielkim żalem informujemy, że zmarł ceniony i wieloletni wykładowca WSEiZ, prof. dr hab. inż. Jan Dojlido. Pogrzeb odbędzie się 20 sierpnia 2018 na Cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce Węglowej w sali B.

Szczere wyrazu współczucia Najbliższym składają Rektor, Prezydent i Senat Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

STUDIUJ MECHANIKĘ I BUDOWĘ MASZYN W WSEIZ

IMG 7342

Absolwent kierunku Mechanika i Budowa Maszyn jest przygotowany do: realizacji procesów eksploatacji, montażu i wytwarzania maszyn; prac wspomagających projektowanie maszyn z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych; doboru materiałów inżynierskich stosowanych do budowy maszyn; zarządzania i koordynacji pracy i oceny jej wyników. Ten kierunek daje solidne inżynierskie wykształcenie, dzięki któremu będziesz konkurencyjny/a na rynku pracy.

KONKURS ARCHITEKTONICZNO-PLASTYCZNY „KAPSUŁA CZASU”

IMG 7342

Fundacja „TworzyMY Kraków” zaprasza: artystów, projektantów, architektów, urbanistów, rzeźbiarzy oraz studentów kierunków artystycznych (także w zespołach) do udziału w konkursie „Kapsuła czasu”.

DZIECI Z KAMPINOSU ODKRYWAJĄ SWOJE TALENTY

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie otrzymała dofinansowanie z UE (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym) na projekt  „Młodzi Odkrywcy z Kampinosu”, skierowany do uczniów szkoły podstawowej.

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE – SAMODZIELNY KOORDYNATOR MEDYCZNY

IMG 7342

Od października 2018 w WSEiZ ruszają nowe studia podyplomowe – Samodzielny Koordynator Medyczny, które są odpowiedzią na zmianę w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego zgłoszoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Zdrowia. Zmiana zapisów ustawy ma na celu zmniejszenie obowiązków administracyjnych lekarzy, lekarzy dentystów, felczerów i starszych felczerów.

ABSOLWENCI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

IMG 7342

7 lipca 2018 grupa słuchaczy studiów podyplomowych Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy realizowanych na Wydziale Inżynierii i Zarządzania WSEiZ zakończyło studia, zdając egzamin i składając pracę końcową.

Absolwenci w toku studiów otrzymali kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem Rady Ministrów, w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004, nr 246, poz. 2468).

OPIEKUN STUDENTA-ERASMUSA - ZGŁOŚ SIĘ!

IMG 7342

Program „BUDDY” przeznaczony jest dla studentów, którzy zainteresowani są opieką nad zagranicznymi studentami przebywającymi w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w ramach programu Erasmus+. Opiekunem może zostać każdy student WSEiZ, zainteresowany nawiązaniem nowych znajomości, dysponujący odrobiną wolnego czasu oraz znający języki obce i chcący poćwiczyć komunikację z rodzimymi użytkownikami języka, czyli native speakers.

REKRUTACJA NA KIERUNEK OCHRONA ŚRODOWISKA TRWA!

IMG 7342

Ochrona Środowiska jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który łączy kształcenie z zakresu nauk przyrodniczych z wiedzą na temat zarządzania, ekonomii, nauk technicznych, rolniczych, leśnych oraz prawa. Absolwenci Ochrony Środowiska to pożądani na rynku pracy specjaliści, którzy posiadają szeroką wiedzę z wielu dziedzin. Mogą być potrzebni niemal w każdym średnim i dużym przedsiębiorstwie.

Od roku akademickiego 2018/19 studia realizowane są w dwóch blokach: inżynierskim (3,5 roku – 7 semestrów) lub licencjackim (3 lata – 6 semestrów).

Specjalności na kierunku Ochrona Środowiska I stopień

Na kierunku Ochrona Środowiska studenci wybierają jedną z 3 specjalności:

OBRONY NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZARZĄDZANIE DROGAMI – UTRZYMANIE I EKSPLOATACJA

IMG 7342

12 i 27 lipca 2018 w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania odbyły się obrony na studiach podyplomowych Zarządzania drogami – utrzymanie i eksploatacja. Grupa osób zakończyła roczną przygodę ze studiami na naszej Uczelni. Mamy nadzieję, że było warto!

STUDENCI ARCHITEKTURY Z WYSTAWĄ W GALERII SD. SZUCHA 8

IMG 7342

Serdecznie zapraszamy na wystawę w Galerii SD. Szucha 8 pt. Przestrzeń (nie)oczywista, na której zaprezentowane zostaną prace dwóch studentów kierunku Architektura WSEiZ. Wernisaż odbędzie się 26 lipca o godz. 18 (al. Szucha 8, I piętro). Wystawę będzie można oglądać do 25 sierpnia.