STUDENT WSEiZ ZDOBYŁ NAGRODĘ WE FRANCJI

IMG 7342

Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji co roku przyznaje nagrodę Prix SARP FR za najciekawszy inżynierski projekt dyplomowy obroniony w poprzednim roku.

W tej edycji nasz absolwent inż. arch. Volodymyr Melymuka otrzymał wyróżnienie honorowe za projekt „Centrum Kultury wraz z muzeum w środowisku miejskim w Warszawie” wykonany pod kierunkiem doc. dr. inż. arch. Artura Buławy-Gabryszewskiego.

 Wręczenie nagród odbędzie się 7 czerwca w Stacji Naukowej PAN w Paryżu.

Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych studentów oraz nauczycieli akademickich! Gratulujemy!