NASZ WYKŁADOWCA LAUREATEM KONKURSU NA REWITALIZACJĘ POLA MOKOTOWSKIEGO

IMG 7342

Mgr inż. arch. kraj. Jakub Botwina, wykładowca na Wydziale Architektury WSEiZ na kierunku Architektura Krajobrazu, razem z zespołem zajął II miejsce w konkursie na rewitalizację parku Pole Mokotowskie.

Organizatorem "Konkursu realizacyjnego na rewitalizację parku Pole Mokotowskie w Warszawie" jest Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Zieleni Miejskiej we współpracy z warszawskim oddziałem SARP. Po dwudniowych obradach komisji 5 lipca 2018 r. jury ogłosiło wyniki konkursu. Drugie miejsce zajął zespół w składzie: Jakub Botwina (architekt krajobrazu, wykładowca WSEiZ), Stanisław Botwina, Elżbieta Myjak-Sokołowska, Michał Szaruga. Grupa współpracowała z: Maciejem Kozyrą, Volodymyrem Melymuką (absolwentem Architektury WSEiZ), Anną Patronowicz oraz Ewą Zaraś.

Opinia o pracy konkursowej brzmiała następująco:

"Praca proponuje czytelną strukturę przestrzenną, podział na strefy funkcjonalne oraz artykulację wnętrz parkowych opartych o klasyczne zasady kształtowania układu parkowego. Zaprojektowany układ wodny tworzy spójną kompozycyjną i przyrodniczą całość. Układ ciągów pieszych i rowerowych cechuje czytelność i prostota rozwiązania. Zastrzeżenia budzą proponowane rozwiązania architektoniczne i detalu parkowego oraz rozwiązanie stref wejściowych do parku.

Nagrodę przyznano za czytelną strukturę przestrzenną i klasyczną kompozycję przestrzeni parkowych w tym układu wodnego".

Gratulujemy i cieszymy się z sukcesów naszych wykładowców!

Więcej informacji na temat konkursu i laureatów znajduję się na stronie Organizatorów oraz tutaj.