PRAKTYKI DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY W OGRODZIE BOTANICZNYM

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie zaprasza na praktyki zawodowe.