MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM "STRUKTURA PROGRAMU I METODYKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU" - RELACJA

IMG 7342

6 lutego 2019 odbyło się międzynarodowe seminarium „Struktura programu i metodyka kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu – studia o profilu praktycznym” zorganizowane przez Wydział Architektury WSEiZ. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences, Politechniki Krakowskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

W trakcie spotkania wygłoszono 7 referatów:

  1. Stan zawodu „Architekt Krajobrazu” w Europie - dr inż. arch. Urszula Forczek-Brataniec, Politechnika Krakowska
  2. Struktura programu studiów – zbiór modułów (bloków tematycznych) czy tradycyjny zestaw przedmiotów?
  3. Podejście brytyjskie – dr inż. Bogdan Gorczyca, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Architektury
  4. Doświadczenia  SGGW - dr  inż. arch. krajobrazu Jan Łukaszkiewicz, dr inż. arch. krajobrazu Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
  5. How to teach Landscape Architecture – presentation of the outcomes of the international project done by academics from Finland, Sweden, Estonia, Latvia and Lithuania -  mgr Vaida Vaitkute Eidimtiene, mgr Linas Daubaras, Kaunas Forestry and Environmental Engineering University of Applied Sciences
  6. Zajęcia terenowe - dr inż. arch. krajobrazu Jerzy Wojtatowicz, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Architektury
  7. Praca w grupie - dr inż. arch. krajobrazu  Lidia Ozimkowska, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Wydział Architektury

W dyskusji nt. specyfiki kształcenia na studiach o profilu praktycznym, która odbyła się w ostatniej części obrad, najwięcej uwagi poświęcono praktykom zawodowym. Uczestnicy podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie tematyki, przebiegu i organizacji praktyk, zaproponowano także kilka nowych rozwiązań do wykorzystania w przypadku praktyk na studiach o profilu praktycznym. Stwierdzono jednak zgodnie, że umożliwienie studentom odbycia sześciomiesięcznych praktyk zawodowych stanowi wielkie wyzwanie organizacyjne. 

Zebrani uznali za konieczne kontynuowanie działań na rzecz obrony istnienia tytułu zawodowego „architekt krajobrazu”.