SZKOLENIE E-LEARNINGOWE

IMG 7342

W imieniu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny mamy przyjemność zaprosić studentów architektury WSEiZ oraz wszystkich zainteresowanych tematyką, na bezpłatne szkolenie e-learningowe pt. Zasady projektowania obiektów ochrony zdrowia dla seniorów, realizowane w ramach zadania: „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa”, finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Szkolenie składa się z 3 modułów:
1. MODUŁ 1 – Ogólne i szczegółowe zasady projektowania architektonicznego oddziałów szpitalnych dla seniorów
2. MODUŁ 2 – Wytyczne i zasady w zakresie projektowania zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i domów seniora
3. MODUŁ 3 – Szczególne wymagania wobec projektów mieszkań dla seniorów

Szkolenie poprzedzone jest ankietą, a kończy się testem obejmującym pytania z zakresu zdobytej wiedzy ze wszystkich modułów. Pozytywny wynik testu umożliwia wygenerowanie certyfikatu ukończenia szkolenia. Szkolenie aktywne jest do 10 grudnia 2019 roku. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie organizatora.