Aktualności

PRAKTYKI DLA STUDENTÓW ARCHITEKTURY W OGRODZIE BOTANICZNYM

PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie zaprasza na praktyki zawodowe.

MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM "STRUKTURA PROGRAMU I METODYKA KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU"

IMG 7342

Wydział Architektury WSEiZ organizuje 6 lutego 2019 międzynarodowe seminarium „Struktura programu i metodyka kształcenia na kierunku Architektura Krajobrazu – studia o profilu praktycznym”. Seminarium rozpocznie się o  godzinie 10:15 w Sali Senatu (parter, ul. Olszewska 12).

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II STOPNIA

„Studia techniczne należą do trudnych kierunków, jednak ich ukończenie gwarantuje nadal pewien prestiż społeczny i uznanie. Według statystyk GUS-u aktualnie inżynierowie należą do najbardziej pożądanej grupy zawodowej na rynku pracy” – czytamy w najnowszym numerze poradnika Praca.pl.

Jeśli posiadasz masz tytuł zawodowy inżyniera – zapisz się na Zarządzanie i Inżynierię Produkcji II stopnia.

FOTORELACJA Z WERNISAŻU WYSTAWY PROFESORA WOJCIECHA ZABŁOCKIEGO

IMG 7342

28 stycznia w Galerii WSEiZ odbył się wernisaż wystawy „Architektura malowana”, na której wystawione zostały prace profesora Wojciecha Zabłockiego, naszego wykładowcy. Goście mogli podziwiać rysunki (wykonane różnymi technikami) przedstawiające obiekty architektoniczne zaprojektowane przez profesora Zabłockiego w trakcie jego wieloletniej kariery zawodowej, np. Ośrodek X Igrzysk Śródziemnomorskich w Latakii (Syria), salę sportową „Polonez” w Warszawie, willę nad morzem w Syrii, tor kolarski w Pruszkowie, salę sportową w Głogowie, pomnik Powstańców Śląskich w Katowicach i wiele innych. Wystawę można oglądać do 10 lutego.

OCHRONA ŚRODOWISKA II STOPNIA NIE TYLKO DLA INŻYNIERÓW!

IMG 7342

Właśnie trwa rekrutacja na kierunek Ochrona Środowiska II stopnia w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania. Oferujemy cztery atrakcyjne specjalności:

  1. Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa
  2. Menedżer Energii
  3. Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie
  4. Zdrowie i środowisko

ARCHITEKTURA WNĘTRZ II STOPNIA - STUDIA O PROFILU PRAKTYCZNYM

IMG 7342

Zapraszamy na studia II stopnia na kierunku Architektura Wnętrz, które kończą się zdobyciem tytułu magistra sztuki. Stworzenie studiów o kierunku praktycznym stanowi naszą odpowiedź na potrzeby rynku pracy.

ARCHITEKTURA II STOPNIA

IMG 7342

14 stycznia 2019 r. w WSEiZ ruszyła rekrutacja na studia II-go stopnia na kierunku Architektura. Zapisy prowadzimy na studia odbywające się w trybie sobotnio-niedzielnym (zajęcia prowadzone są w pełnym wymiarze godzin – tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie). Absolwent tego kierunku otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych oraz tytuł magistra inżyniera architekta. Aby zapisać się na studia niezbędne jest ukończenie studiów pierwszego stopnia na kierunkach Architektura, Architektura i Urbanistyka lub na kierunku równoważnym.

RUSZYŁA REKRUTACJA NA STUDIA II STOPNIA!

14.01.2019 ruszyła rekrutacja na studia II-go stopnia w WSEiZ. Zapraszamy na kierunki:

NOMINACJA DLA WSEIZ W KONKURSIE EDUINSPIRACJE

IMG 7342

Pod koniec 2018 nasza Uczelnia została nominowana w konkursie EDUinspiracje w sektorze „Szkolnictwo wyższe”  za "mobilność studentów i pracowników w Programie Erasmus+". To duże wyróżnienie, za które dziękujemy, zwłaszcza że wśród nominowanych jesteśmy jedyną uczelnią niepubliczną! Cieszymy się z tego, że wyjazdy z Programu Erasmus+ są popularne w WSEiZ, zarówno wśród studentów, jak i wykładowców oraz pracowników administracji.

WYSTAWA PRAC PROF. WOJCIECHA ZABŁOCKIEGO „ARCHITEKTURA MALOWANA”

IMG 7342

28 stycznia 2019 o godz. 18 zapraszamy do Galerii WSEiZ (ul. Rejtana 16) na wernisaż wystawy prof. Wojciecha Zabłockiego pt. Architektura malowana. Wystawa będzie czynna do 10 lutego 2019.