Aktualności

CERTYFIKAT „DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2014” DLA WSEIZ

IMG 7342

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie znalazła się w gronie uczelni, które otrzymały prestiżowy certyfikat „DOBRA UCZELNIA, DOBRA PRACA 2014” przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. Certyfikat podkreśla innowacyjność, kreatywność i skuteczność działań WSEiZ na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów Uczelni.

V SPOTKANIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU ARCHITEKTURY WSEIZ

IMG 7342

W dniu 03.07.2014 r. w Sali Senatu Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania mieszczącej się w nowej siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 odbyło się V spotkanie Rady Pracodawców Wydziału Architektury WSEiZ. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

IV POSIEDZENIE RADY PRACODAWCÓW WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ

IMG 7342

W dniu 11.07.2014 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12 w Warszawie odbyło się IV Posiedzenie Rady Pracodawców Wydziału Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzaniaw Warszawie. Ideą powstania Rady jest rozwijanie efektywnej współpracy Uczelni z wiodącymi przedstawicielami sfery biznesu, instytucji i organizacji społecznych oraz administracji publicznej województwa mazowieckiego w celu m.in. doskonalenia programów kształcenia oraz dostosowania oferty kształcenia do oczekiwań Pracodawców i wymogów rynku pracy.

WSEIZ W KAPITULE KONKURSU „PRACODAWCA GODNY ZAUFANIA”

IMG 7342

Rozpoczął się etap przyjmowania zgłoszeń do udziału w szóstej edycji konkursu „Pracodawca Godny Zaufania”. Ankiety mogą składać największe firmy z sektora kolejowego, spółdzielczych instytucji finansowych i branża mediów. W październiku kapituła konkursu oceni politykę pracowniczą stosowaną przez te przedsiębiorstwa. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do końca września. W kapitule konkursu  zasiadają m.in.: Andrzej Arendarski - Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Przybył  - Prezes Zarządu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”, jak również Prof. dr hab. inż. Jan Misiak - Prezydent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

DZIEKAN WYDZIAŁU EKOLOGII WSEIZ DR N. FARM. PIOTR TOMASZEWSKI ZE STOPNIEM NAUKOWYM DOKTORA HABILITOWANEGO

IMG 7342

Władze WSEiZ z wielką satysfakcją informują, że w dniu 17. lipca 2014 r. Rada Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach nadała Dziekanowi Wydziału Ekologii WSEIZ dr. n. farm.  PIOTROWI TOMASZEWSKIEMU stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk farmaceutycznych w specjalności biochemia.

Składamy serdeczne gratulacje i życzymy kolejnych osiągnięć naukowych oraz pomyślności w życiu zawodowym i osobistym!

„STRUKTURA POWIERZCHNI – INSPIRACJE NOWOCZESNEJ ARCHITEKTURY” KOLEJNA MONOGRAFIA PROF. Z. SZPARKOWSKIEGO POŚWIĘCONA TEORII ARCHITEKTURY

IMG 7342

Nakładem Oficyny Wydawniczej WSEiZ w 2013 r. ukazała się inspirująca i oryginalna monografia autorstwa profesora Zygmunta Szparkowskiego pt. „Struktura powierzchni – Inspiracja nowoczesnej architektury”. Niniejsza publikacja z teorii architektury powstała jako uzupełnienie cyklu wykładów, które autor prowadzi od wielu lat na Wydziale Architektury WSEiZ w Warszawie, oraz na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej na temat: Inspiracje nowoczesnej architektury, cele i środki.

TRWAJĄ OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI WSEIZ

IMG 7342

W dniu 27.06.2014 r. odbędzie się obrona pracy dyplomowej Pana Jarosława Kuczyńskiego nt. „Samochody elektryczne – konstrukcja, budowa oraz obsługa i metody naprawcze”, której promotorem jest dr inż. Wojciech Urbański.  Pan Jarosław skończył studia I stopnia na Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, specjalność Logistyka, transport i eksploatacja samochodów.

KONFERENCJA „BEZPIECZEŃSTWO PRACY. PRZEMYSŁ, TRANSPORT, BUDOWNICTWO” W WSEIZ

IMG 7342

W dniu 30. czerwca 2013 r. w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie przy ul. Rejtana 16 odbyła się konferencja „ Bezpieczeństwo pracy. Przemysł, transport, budownictwo”.

Organizatorami konferencji byli: Wydawnictwo Unimedia, redakcja miesięcznika „Praca i Zdrowie” oraz Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie.

WYKŁAD OTWARTY W WSEIZ NT. CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH

IMG 7342

W dniu 28.06.2014 r. w WSEiZ odbył się wykład otwarty prof. Williama Patricka Linaka, reprezentującego U.S. Environmental Protection Agency pt. „Clean Coal Technologies for Carbon Capture” (Czyste technologie węglowe w celu sekwestracji dwutlenku węgla). Wykład miał miejsce w siedzibie Uczelni przy ul. Olszewskiej 12.

BUDŻET PARTYCYPACYJNY 2015 DLA WARSZAWY – ODDAJ SWÓJ GŁOS!

IMG 7342

Zachęcamy wszystkich Warszawiaków, a przede wszystkim studentów, wykładowców i pracowników WSEiZ, do głosowania na projekty zgłoszone w ramach Budżety Partycypacyjnego w Dzielnicy Mokotów (rejon 2). Kształtujmy razem oblicze dzielnicy, w której znajduje się siedziba Naszej Uczelni!