MGR SZTUKI GRZEGORZ STRZELEWICZ

strzelewicz

Mgr sztuki Grzegorz Strzelewicz - studiował w Katedrze Wzornictwa Przemysłowego na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem profesorów: Jerzego Sołtana i Lecha Tomaszewskiego. Dyplom uzyskał w roku 1967. W latach 1967-1979 pracował jako projektant w Ośrodku Wzornictwa Przemysłowego przy Zjednoczeniu Przemysłu Elektronicznego „UNITRA”. Jest autorem wielu projektów urządzeń elektronicznych powszechnego użytku (m. in. OR RADMOR, OR AMATOR, OR JULIA, OR MARIA, zestawów HiFi MINI, Slim-Line, Magnetofonu studyjnego MD 3401 SD).

W latach 1979-1980 kierował Ośrodkiem Wzornictwa w Centralnym Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Elektronicznego Sprzętu Powszechnego Użytku.

W roku 1982 rozpoczął pracę dydaktyczną na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Równocześnie współpracował jako projektant z wytwórcami sprzętu elektronicznego (także profesjonalnego) i z producentem aparatury medycznej KAMED. W latach 1988-1999 był prodziekanem a następnie dziekanem Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. Jako projektant realizował liczne projekty graficzne opakowań dla firmy POLIFARB-DĘBICA.

W latach 2000-2011 prowadził pracownie projektowe w Katedrach Projektowania i Podstaw Projektowania na Wydziale Wzornictwa ASP w Warszawie.