Piszą o Nas (Archiwum 2019)

INFORMATYKA - nowy kierunek w WSEiZ!

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA – JAKOŚĆ I DOŚWIADCZENIE!

TWOJA PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ DZIŚ!
Wywiad z Rektor WSEiZ doc. dr Moniką Madej

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ. Architektura Warszawy w projektach.

WYSTAWA PROJEKTÓW STUDENCKICH

Z TUNEZJI DO POLSKI W POGONI ZA MARZENIAMI.
HISTORIA DESIGNERA ŚWIĄTECZNYCH ILUMINACJI

WAMPIRIADA w WSEiZ 2019

WERNISAŻ WYSTAWY PROFESORA ZABŁOCKIEGO

Stal w architekturze

NAGRODY 2018

1. W organizowanym po raz dziewiąty konkursie na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych" Akademickie Centrum Informacyjne ponownie nagrodziło WSEiZ tym prestiżowym certyfikatem. Oceniano w nim stopień wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz innowacyjne działania realizowane w sektorze szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.

2. W 2018 roku po raz szósty WSEiZ została wyróżniona znakiem jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Przyznan certyfikat jest dowodem na to, że WSEiZ jest uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

3. WSEiZ jest wielokrotnym laureatem certyfikatu DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA przyznawanego za skuteczność działań na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów.

4. W 2018 r. Uczelnia po raz drugi została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju pod patronatem Prezesa Urzędu Patentowego RP. Zostaliśmy nagrodzeni w kategorii Uczelnia Przyszłości „za najwyższej jakości kształcenie studentów w oparciu o nowoczesną bazę dydaktyczną i naukowo-badawczą”

NAGRODY 2017

1. Wyróżnienie Eko-Inspiracja 2017

Koło Naukowe Ekologów WSEiZ otrzymało wyróżnienie Eko-Inspiracja 2017 w kategorii Edukacja, w plebiscycie ekologicznym portalu internetowego Eko Rynek. Wyróżnienie zostało wręczone za zaangażowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Godło Eko-Inspiracja to uhonorowanie osób, podmiotów i produktów, których działalność służy, jako „Eko-Inspiracja”, czyli przykłady do naśladowania.

2. Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2017

WSEiZ została laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację programu rozwoju Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania.

3. Certyfikat LIDER JAKOŚCI KSZTAŁCENIA 2017 dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Certyfikat jest przyznawany kierunkom, które uzyskały najwyższą liczbę punktów rankingowych przyznanych przez komisję ekspercką w danej edycji programu. Kierunek Mechanika i budowa maszyn otrzymał maksymalną liczbę punktów.

4. Certyfikat "Studia z przyszłością 2017" dla kierunków: Architektura oraz Mechanika i Budowa Maszyn. Ten znak jakości otrzymują kierunki, które swoje programy opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu postaw, talentów i zdolności poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji. Architekturę oraz Mechanikę i Budowę Maszyn oceniali niezależni od siebie członkowie Komisji: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert związany z środowiskiem gospodarczym oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Piszą o Nas (Archiwum 2018)

Stal w architekturze

BYĆ ARCHITEKTEM – DMA 13.12.2018

Inżynier poszukiwany... na rynku pracy!

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania laureatem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju

Kadry na miarę gospodarki

Współpraca ze studentami doceniona

Wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego dla studentów na zadanie pn.: “Koncepcja budowy Centrum Sportu w Piasecznie”

Wystawa prac konkursowych pn.: “Koncepcja budowy Centrum Sportu w Piasecznie”

Absolwent Wyższej Szkoły Ekologii i Zarzadzania Nagrodzony Przez Stowarzyszenie Architektów Polskich we Francji

Warsztaty fotograficzne

Rysunek i malarstwo - nowe studia podyplomowe w WSEiZ

Element Szczególny w Otoczeniu - wystawa w WSEiZ

Kształcenie przyszłości. Wywiad z Rektor WSEiZ doc dr Moniką Madej

Wystawa prac studentów WSEiZ

Wykład Warszawskiej Szkoły Zdrowia
pt. Zakażenia mikrobiologiczne żywności a zdrowie. Profilaktyka zagrożeń

Utworzono Płoński Klaster Energii

Marzell - student Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania

W dawnym budynku OSP powstanie galeria sztuki

Studia z szansą na dobrą pracę

NAGRODY 2016

1. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania znalazła się w prestiżowym gronie 30 instytucji, które otrzymały certyfikat "Uczelnia Liderów". Certyfikatem wyróżnione zostały uczelnie, które w swojej działalności kładą nacisk na kształcenie praktyczne studentów, współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz wspieranie absolwentów w realizacji karier zawodowych na rynku pracy. Akredytowane w ramach programu "Uczelnia Liderów" szkoły wyższe wyróżniają się ponadto innowacyjnością i nowoczesnością oferty dydaktycznej oraz wysoką jakością kształcenia. Z rąk Grażyny Kaczmarczyk, Prezes Zarządu Fundacji oraz prof. dr. hab. Piotra Wilczka z Uniwersytetu Warszawskiego wyróżnienie w imieniu WSEiZ odebrała JM Rektor doc. dr Monika Madej. Uroczystość odbyła się w dniu 5 lipca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie.

2. Akademickie Centrum Informacyjne również w 2016 roku wyłoniło laureatów konkursu na "Najbardziej innowacyjną i kreatywną Uczelnię w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych". Oceniano w nim stopień wykorzystywania nowoczesnych technologii w procesie nauczania oraz innowacyjne działania realizowane w sektorze szkolnictwa wyższego. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania otrzymała wyróżnienie w tym konkursie.

3. Rokrocznie Uczelnia otrzymuje od Akademickiego Centrum Informacyjnego w Poznaniu prestiżowy znak jakości WIARYGODNA SZKOŁA. Przyznan certyfikat jest dowodem na to, że WSEiZ jest uczelnią godną zaufania, uczciwą i wiarygodną.

4. WSEiZ jest wielokrotnym laureatem certyfikatu DOBRA UCZELNIA DOBRA PRACA przyznawanego za skuteczność działań na rzecz poszerzenia perspektyw zawodowych studentów i absolwentów.

Podkategorie

 • Kadra naukowo-dydaktyczna
 • Infrastruktura

   Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania jest właścicielem trzech budynków w Warszawie, przy ulicach:

  •    Wawelskiej 14
  •    Rejtana 16
  •    Grójeckiej 128 (trzy kondygnacje)
  •    a także nieruchomości we wsi Klaudyn-Laski (gmina Stare Babice), gdzie zlokalizowana jest Terenowa Stacja Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
  Wszystkie budynki WSEiZ są obiektami nowoczesnymi, spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej, przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.
  Mieszczą się w nich aule i sale ćwiczeniowe wyposażone w urządzenia audiowizualne i sprzęt komputerowy, specjalistyczne sale projektowe i laboratoria. W budynkach działa sieć bezprzewodowa wi-fi z dostępem do Internetu. Mamy też ponad 200 stanowisk komputerowych przeznaczonych dla studentów
  Ich lokalizacja umożliwia łatwy dojazd zarówno środkami komunikacji miejskiej, jak i środkami transportu indywidualnego.

   
 • Konferencje
 • Oficyna Wydawnicza
 • Wydział Architektury
 • Kwartalnik WSEiZ