Studia podyplomowe – BIM – Building Information Modeling

Kierownik studiów: dr inż. Wojciech Kopka, koordynator mgr inż. arch. Mikołaj Michalak

Sylwetki wykładowców (kliknij w zdjęcie)

Nasze studia wyróżnia:

 • kompleksowe poznanie zagadnień związanych z technologią BIM (Building Information Modeling) wraz z szerokim tłem zmian zachodzących w sektorze budowlanym,
 • nacisk położony na zrozumienie idei modelowania informacją o budynku i wynikającej z niej metodologie pracy,
 • możliwość poznania całej palety programów: Autodesk Revit, Dynamo, Navisworks, Civil 3d, InSight, Robot itp., pozwalających na stworzenie i analizę modeli BIM,
 • słuchacze otrzymają certyfikaty autoryzowanych szkoleń Autodesk: Modelowanie Revit, Tworzenie rodzin parametrycznych Revit, Projektowanie parametryczne Dynamo, Koordynacja projektowa NavisWorks,
 • wykładowcy posiadający zarówno akademickie, jak i praktyczne podejście do zagadnień związanych z tworzeniem cyfrowych modeli w technologii BIM.

Cel studiów:

 • zwiększenie świadomości o BIM i możliwościach jaką niesie ta technologia w całym procesie projektowym,
 • poznanie narzędzi do tworzenia modeli BIM oraz wykorzystanie ich do tworzenia dokumentacji projektowej,
 • wykształcenie umiejętności tworzenia analiz modelu BIM pozwalających na tworzenie optymalnych projektów,
 • poznanie zaawansowanych technik modelowania wraz z automatyzacją procesów projektowych,
 • zapoznanie się z podstawami modelowania parametrycznego,
 • poszerzenie warsztatu możliwości prezentacji projektów.

Studia skierowane są do:

 • absolwentów kierunków związanych z sektorem budowlanym np. budownictwo, architektura czy zarządzanie, którzy chcą poszerzać swój warsztat narzędzi cyfrowych ułatwiających opracowywanie bądź zarządzanie projektem,
 • osób widzących potencjał w technologiach komputerowych, które wspomagają proces projektowy,
 • projektantów prowadzących pracownie chcących wdrożyć w nich technologię BIM.

Słuchaczami studiów podyplomowych BIM mogą zostać absolwenci studiów, inżynierskich i magisterskich kierunków architektura, budownictwo i zarządzanie.

Program studiów:

Moduł 1. Podstawy modelowania BIM (27 godz.).
Moduł 2. Zaawansowane modelowanie i analizy elementów konstrukcji, instalacji i otoczenia (36 godz.).
Moduł 3. Techniki dokumentacji i prezentacji. Zaawansowana wizualizacja 3D Studio Max (36 godz.).
Moduł 4. Tworzenie rodzin komponentów architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych (27 godz.).
Moduł 5. Modelowanie parametryczne bryłowe i programowanie Dynamo (36 godz.).
Moduł 6. Zarządzanie współpracą i wymianą danych (18 godz.).
Moduł 7. Seminarium dyplomowe (20 godz.).

Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych BIM będzie potrafił:

 1. Tworzyć modele cyfrowe w technologii BIM i eksportować potrzebne dla projektu dane.
 2. Przygotowywać profesjonalne prezentacje swoich projektów (dokumentacje budowlane/wykonawcze, wizualizacja, film itd.).
 3. Dokonywać koordynacji międzybranżowej w środowisku BIM.
 4. Używać skomplikowanych technik modelowania trójwymiarowego zwiększając wydajność swojej pracy.
 5. Optymalizować i automatyzować powtarzalne i rutynowe fragmenty wykonywania dokumentacji.
 6. Poruszać się w środowisku projektowania parametrycznego dzięki Autodesk Dynamo.
 7. Dokonywać analiz energetycznych modeli, energetycznych kosztorysów czy analiz statycznych.

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenia semestralne z poszczególnych modułów odbywają się w formie końcowej prezentacji oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć, jak również pracy poza zajęciami.

Zakończenie studiów:

 1. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.
 2. Praca dyplomowa - podczas egzaminu dyplomowego słuchacz prezentuje wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz dodatkową prezentację poruszającą tematykę BIM.

Absolwenci studiów otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 2. Certyfikaty Autoryzowanych Szkoleń Autodesk:
  • Modelowanie Revit
  • Tworzenie rodzin parametrycznych Revit
  • Projektowanie parametryczne Dynamo
  • Koordynacja projektowa NavisWorks

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych lub 12 zjazdów odbywających się w tygodniu od wtorku do piątku, w godz. 17:30–21:30.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2020 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2020 r.

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 7500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 3800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia 

Studia Podyplomowe – Inżynieria Usług Gastronomicznych

Nasze studia wyróżnia:

 • uzyskanie przez słuchaczy wiedzy z zakresu technologii przygotowywania potraw oraz technicznej strony gastronomii, w tym m.in.: chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej oraz ,
 • pozyskane umiejętności ergonomicznego zarządzania przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są usługi najwyższej jakości, tak aby zminimalizować straty i koszty produkcji.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,
 • opanowanie umiejętności wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,
 • rozwinięcie umiejętności zastosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania i organizacji w sektorze usług gastronomicznych

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Przechowywanie i transport żywności
 2. Nowe produkty żywnościowe
 3. Technologie grzewcze
 4. Technologie mechaniczne
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Narzędzia informatyczne
 7. Ogrzewnictwo i klimatyzacja obiektów gastronomicznych
 8. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 9. Zarządzanie strategiczne
 10. Ochrona własności intelektualnej
 11. Ergonomia i bhp w gastronomii
 12. Marketing strategiczny
 13. System informacyjny w przedsiębiorstwie

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

 1. Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 254 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2020 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2020 r. (semestr zimowy),

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Inżynieria Usług Gastronomicznych).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia 

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym

Nasze studia wyróżnia:

 • pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu zagadnień ekonomicznych, organizacyjnych i prawnych oraz wiedzy menedżerskiej i marketingowej, nie zawężając jej do konkretnego sektora gospodarki,
 • uzyskanie kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym lub świadczącym usługi techniczne,
 • wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów podyplomowych pozwolą na wdrożenie nowych rozwiązań z zakresu ochrony środowiska w przedsiębiorstwie.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat procesu produkcji i świadczenia usług technicznych,
 • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania produkcją w organizacji oraz planowaniem procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Ekonomika przedsiębiorstwa
 2. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 3. Prognozowanie i symulacja
 4. Rachunkowość zarządcza
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Sterowanie procesami produkcyjnymi
 7. Plan operacyjny i wycena marki
 8. Ochrona własności intelektualnej
 9. Zarządzanie strategiczne
 10. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 11. Marketing strategiczny
 12. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 13. Zintegrowane systemy zarządzania

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

 1. Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 259 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2020 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2020 r. (semestr zimowy),

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem Produkcyjnym).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia 

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Marką Przedsiębiorstwa Produkcyjnego

Nasze studia wyróżnia:

 • pogłębienie wiedzy menedżerskiej i marketingowej w celu efektywnego zarządzania produkcją i strategią marki w przedsiębiorstwie,
 • uzyskanie kompetencji niezbędnych do podejmowania i wdrażania decyzji związanych z zarządzaniem marką i/lub portfelem marek przedsiębiorstw,
 • pozyskane umiejętności z zakresu grafiki komputerowej i wykorzystania Internetu w działalności marketingowej.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w umiejętność posługiwania się marką jako narzędziem zarządzania,
 • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • zrozumienie przez słuchaczy związku pomiędzy technicznymi cechami produktu a jego marką i wizerunkiem,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania marką w turbulentnym środowisku.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Biznes Public Relations
 2. Badania marketingowe w zarządzaniu marką
 3. Prawo marki
 4. Grafika komputerowa i wizualizacja marek
 5. Prognozowanie i symulacja
 6. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 7. Język angielski specjalistyczny
 8. Ochrona własności intelektualnej
 9. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 10. Zarządzanie strategiczne
 11. Plan operacyjny i wycena marki
 12. Marketing strategiczny
 13. Zintegrowane systemy zarządzania
 14. System informacyjny w przedsiębiorstwie

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

 1. Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 244 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 6 maja 2019 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2019 r. (semestr zimowy),

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Zarządzanie Marką Przedsiębiorstwa Produkcyjnego).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia 

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Transportem i Logistyka

Nasze studia wyróżnia:

 • zapoznanie słuchaczy z zasadami organizacji transportu samochodowego, lotniczego i intermodalnego,
 • uzyskanie przez słuchaczy kompetencji niezbędnych do efektywnego zarządzania transportem w związku z procesem globalizacji gospodarki oraz wykorzystania położenia naszego kraju w europejskiej sieci transportowej, sprzyjającej rozwojowi usług transportu tranzytowego,
 • wiedza i umiejętności pozyskane podczas studiów podyplomowych pozwolą słuchaczom na wdrożenie udoskonaleń i innowacyjnych rozwiązań z zakresu transportu i logistyki w codziennej pracy.

Cel studiów:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę na temat środków transportu i umiejętność ich wykorzystania w procesie logistycznym,
 • rozwinięcie umiejętności stosowania zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • nauka i doskonalenie kompetencji w zakresie znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych,
 • pozyskanie przez słuchaczy umiejętność zarządzania łańcuchem dostaw.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane są do osób zainteresowanych problemami zarządzania łańcuchem dostaw w przedsiębiorstwie oraz zagadnieniami rozwoju rozwiązań logistycznych w organizacji.

Słuchaczami studiów mogą zostać absolwenci studiów licencjackich, inżynierskich i magisterskich.

 

Program studiów:

 1. Systemy pomiarów w wytwarzaniu i naprawach pojazdów
 2. Ekonomika przedsiębiorstwa i kształtowanie cen usług transportowych
 3. Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 4. Organizacja magazynów i centrów logistycznych
 5. Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych
 6. Język angielski specjalistyczny
 7. Prognozowanie i symulacja
 8. Organizacja transportu lotniczego
 9. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 10. Zarządzanie strategiczne
 11. Ochrona własności intelektualnej
 12. Organizacja transportu intermodalnego
 13. Infrastruktura logistyki
 14. Projektowanie procesów i systemów logistycznych
 15. Zintegrowane systemy zarządzania
 16. Organizacja przewozów kolejowych

 

Zasady zaliczeń i dyplom

Zaliczenie modułów:

 1. Obecność i aktywność na zajęciach.
 2. Prace pisemne.
 3. Prezentacje.

Zasady zaliczenia poszczególnych modułów są takie same, jak dla studentów studiów II stopnia.

Zakończenie studiów:

 1. Studia ukończą osoby, które zaliczyły wszystkie moduły. Nie jest przewidziana praca dyplomowa ani egzamin końcowy.

Absolwenci studiów otrzymują: Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 319 godzin zajęć realizowanych w trakcie 20 zjazdów sobotnio-niedzielnych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2020 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
wrzesień/październik 2020 r. (semestr zimowy),

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 3500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 1800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób (licząc wraz ze studentami studiów II stopnia, specjalności Zarządzanie Transportem i Logistyka).

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia