Żywienie a nasze geny

 

Czy geny wpływają na nasz sposób żywienia i zdrowie?

Żywienie jest bez wątpienia czynnikiem o kluczowym znaczeniu dla rozwoju i działania organizmu. Jednocześnie działanie organizmu zdeterminowane jest obecnością określonego zapisu, zakodowanego w naszych genach. Coraz częściej zadajemy sobie pytania: Czy odpowiednie żywienie może pomóc naszym genom?, Czy wszyscy powinniśmy odżywiać się w ten sam sposób? Czy wybierając sposób żywienia powinniśmy zwracać uwagę na osobniczy zapis genetyczny? Czy znając materiał genetyczny człowieka można opracować indywidualne strategie żywienia zapobiegające chorobom i poprawiające stan zdrowotny poszczególnych osób i społeczeństw?

Poszukiwanie odpowiedzi na te pytania sprawiło, że zaczęła rozwijać się nowa gałąź badań naukowych zwana nutrigenomiką, zajmująca się uwarunkowanymi genetycznie różnicami w reakcji organizmu na składniki pokarmowe, obecne w codziennej diecie i ich wpływie na stan zdrowia. Celem wykładu będzie pokazanie dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie oraz potencjalnych możliwości ich wykorzystania w praktyce z uwzględnieniem trudności pojawiających się na tej drodze.

Tajniki genów i nutrigenomiki przybliży wybitna znawczyni tematu, prof. dr hab. Grażyna Nowicka - kierownik SAMODZIELNEJ PRACOWNI GENOMIKI I GENETYKI CHORÓB METABOLICZNYCH IŻŻ w Warszawie. Wykład pt. „Żywienie a nasze geny” odbędzie się w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania we wtorek, 11 października 2011 r. o godz. 17.00, w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ulicy Rejtana 16. Wstęp wolny.