Żeby nas nie zasypały śmieci

 

Co z tymi śmieciami?

Przeciętny Polak „produkuje” rocznie 300 kilogramów śmieci. Obecnie z wytwarzanej przez nas  góry śmieci przetwarzanych jest zaledwie 5 proc., podczas gdy zgodnie z unijnymi przepisami do roku 2014 powinniśmy przetwarzać 60 proc. Sposobem na walkę ze śmieciami jest ich segregacja i powtórne wykorzystanie. Odpadki, które się szybko rozkładają, można użyć jako nawóz lub opał. Recykling jest rozwiązaniem dla śmieci, które do rozłożenia wymagają nawet kilkuset lat, czy których składowanie jest niebezpieczne, gdyż powodują m.in. skażenie gleby. Po odpowiednim procesie i przerobieniu odpadów można z nich otrzymać m.in. części samochodowe,  włókna plastyczne itp.  Wiele organizacji zajmujących się ochroną środowiska działa aktywnie na całym świecie, organizując edukację proekologiczną i wdrażanie systemów recyklingu.

Wszystko, co kupujemy, wcześniej czy później znajdzie się na śmietniku. Chodzi o to, aby  odpadów było jak najmniej. Największym problemem jest przekonanie społeczeństwa, że śmieć to w dużym stopniu produkt, który można użyć powtórnie, chroniąc w ten sposób środowisko naturalne.

O tych i innych problemach „śmieciowych” będzie mówiła prof. dr hab. Małgorzata Grodzińska-Jurczak,  kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Edukacji Środowiskowej Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.   Wykład pt. „Żeby nas nie zasypały śmieci” odbędzie się w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania we wtorek, 10.stycznia 2012 r.,  o godz.  17.00, w auli  Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ulicy Rejtana 16.  Wstęp wolny.