Plan Wykładów 2013/2014

 

PLAN WYKŁADÓW

w Warszawskiej Szkole Zdrowia przy WSEiZ w XXVI roku szkoleniowym 2013/2014

Miejsce wykładów:

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa, ul. Rejtana 16, Aula nr 4

Drugi wtorek miesiąca, godz. 17.00. WSTĘP WOLNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

L.P. Temat Wykładowca Data
1. Oczekiwania konsumentów wobec produktów spożywczych ze względu na ich walory zdrowotne Prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Dziekan Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie
08.10.2013
2. Jakie jest zdrowie naszych dzieci Prof. dr hab. n. med. Barbara Woynarowska
Kierownik Zakładu Biomedycznych i Psychologicznych Podstaw Edukacji, Uniwersytet Warszawski
12.11.2013
3. Choroby urologiczne, zapobieganie i leczenie

Prof. dr hab. n. med. Piotr Radziszewski

Kierownik Zakładu Urologii WUM
10.12.2013
4. Cukrzyca – epidemia XXI wieku. Zapobieganie. Leczenie. Osiągnięcia w Polsce.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Karnafel

Kierownik Katedry i Kliniki Gastroenterologii i Chorób Przemiany Materii WUM
14.01.2014
5. Profilaktyka chorób serca

lek. med. Joanna Grabska

11.02.2014
6. Szkodliwość hałasu dla zdrowia

Doc. dr Danuta Niedźwiecka-Kącik

AWF Warszawa, Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
11.03.2014
7. Wykorzystanie urlopu dla wzmocnienia zdrowia

Prof. dr hab. Ewa Kozdroń

Kierownik Zakładu Rekreacji Ruchowej, AWF Warszawa
08.04.2014
8. Suplementy – fakty i mity

Prof. dr hab. n. med. Małgorzata Kozłowska-Wojciechowska

Kierownik Zakładu Opieki Farmaceutycznej WF WUM
13.05.2014
9. Rehabilitacja w przywracaniu sprawności psychofizycznej

Dr Beata Wojtyczek

Zakład Antropologii i Promocji Zdrowia, AWF Warszawa
10.06.2014

Jubileusz 25-lecia działalności Warszawskiej Szkoły Zdrowia

Warszawska Szkoła Zdrowia powstała 25 lat temu jako unikatowa wolna wszechnica społeczna, oparta na wolontariacie. Poprzez wykłady otwarte szerzy wiedzę o zdrowiu, zdrowym stylu życia i zapobieganiu chorobom społecznym. Inicjatorką, założycielką i kierownikiem Warszawskiej Szkoły Zdrowia jest prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowia, która poświęciła wiele lat popularyzowaniu nauki w zakresie promocji zdrowia, higieny i racjonalnego żywienia.  Od maja 2011 r. Warszawska Szkoła Zdrowia działa jako jednostka ogólnouczelniana przy Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Jubileusz 25-lecia Warszawskiej Szkoły Zdrowia odbył się 12 czerwca 2012 r. o godz. 17.00, w auli Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania przy ul. Rejtana 16 w Warszawie.

W imieniu Uczelni, Rektor WSEiZ doc. dr Monika Madej złożyła serdeczne podziękowania Prof. Irenie Celejowej za ogrom pracy włożonej w funkcjonowanie Warszawskiej Szkoły Zdrowia oraz za pełnienie funkcji naczelnego redaktora „Roczników Warszawskiej Szkoły Zdrowia”. Po uroczystości jubileuszowej odbył się wykład pt. „Aktywność ruchowa przez całe życie”, który wygłosiła prof. dr hab. Ewa Kozdoń.

prof. nadzw. dr hab. Irena Celejowia - 25-lecie Warszawskiej Szkoły Zdrowia