Studia Podyplomowe CSR – biznes społecznie odpowiedzialny

Kierownik studiów: Anna Kornacka

Partnerem merytorycznym studiów są: Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza (związek zrzeszony w Konfederacji Lewiatan)

oraz stowarzyszenie Technologie dla Natury


Corporate Social Responsibility - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw to koncepcja zarządzania biorąca pod uwagę odpowiedzialność firmy za wpływ, jaki ma na pracowników, klientów, akcjonariuszy, społeczności lokalne oraz środowisko naturalne. To także wkład biznesu w realizację polityki zrównoważonego rozwoju gospodarczego.
Opracowanie, wdrożenie i zintegrowanie strategii CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) w firmie jest nie tylko wypełnieniem etycznego obowiązku biznesu ale wiąże się również z wymiernymi korzyściami takimi jak wzrost zainteresowania ze strony inwestorów, wzrost lojalności klientów, pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników, poprawa relacji ze społecznością lokalną, wzrost konkurencyjności i kształtowanie pozytywnego wizerunku organizacji.

Udział w naszych studiach gwarantuje pozyskanie wiedzy miedzy innymi z zakresu tworzenia i wdrażania strategii CSR w przedsiębiorstwach, kształtowania relacji z partnerami biznesowymi, zarządzania środowiskowego czy też odpowiedzialnych strategii w marketingu i komunikacji.

Dzięki współpracy z organizacjami wsparcia biznesu, takimi jak Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan oraz stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju Technologie dla Natury możemy poszczycić się znakomitą kadrą wykładowców – krajowych oraz międzynarodowych ekspertów i praktyków w zakresie CSR; ofertami staży dla słuchaczy w firmach, realizujących strategię CSR jak również ofertami pracy dla najlepszych absolwentek i absolwentów studiów CSR – biznes społecznie odpowiedzialny.

Uczestnicy studiów mają również możliwość uzyskania Certyfikatu ODPOWIEDZIALNI SPOŁECZNIE dla przedsiębiorstwa, które oddeleguje ich do udziału w studiach i którzy w ramach pracy zaliczeniowej przeprowadzą pełny audyt wdrażania strategii CSR zakończony certyfikacją.

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia strategii odpowiedzialnego biznesu oraz korzystania z narzędzi CSR w nowoczesnej organizacji, a także:

 • wiedzę na temat planowania i realizowania działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu,
 • wiedzę z zakresu zarządzania organizacjami, w szczególności zarządzania strategicznego, oraz środowiskowego,
 • metody i narzędzia zarządzania w zakresie CSR w organizacjach gospodarczych i pozagospodarczych,
 • umiejętność identyfikowania interesariuszy oraz prowadzenia z nimi dialogu, z uwzględnieniem podstawowych barier i korzyści związanych z komunikowaniem,
 • planować i realizować działania w zakresie CSR, podejmować współpracę międzysektorową – tworzyć wartość dla biznesu i społeczeństwa.

Adresaci studiów

 • specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, zarządzania zasobami ludzkimi,
 • osób odpowiedzialnych za decyzyje w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu,
 • pracowników organizacji pozarządowych oraz firm konsultingowych.

Tematyka zajęć

CSR w środowisku wewnętrznym organizacji
• CSR w łańcuchu wartości przedsiębiorstwa,
• Strategie CSR,
• Strategia CSR dla dużych firm,
• Strategia CSR dla sektora MŚP,
• Strategia CSR dla mikrofirm,
• Zarządzanie zasobami ludzkimi a CSR.

CSR w obszarze rynku (relacje z dostawcami, klientami, konkurentami)
• Kształtowanie relacji z partnerami biznesowymi, konkurencją,
• Integracja działań CSR,
• Komunikowanie CSR,
• Odpowiedzialne strategie w marketingu i komunikacji.

CSR w obszarze środowiska naturalnego
• Zarządzanie środowiskowe,
• Instrumenty polityki środowiskowej.

CSR w obszarze zaangażowania społecznego
• Kapitał społeczny,
• Zaangażowanie społeczne pracowników – wolontariat pracowniczy,
• Sponsoring i działalność filantropijna przedsiębiorstwa,
• Istota i zasady funkcjonowania fundacji korporacyjnych.

CSR w praktyce gospodarczej przedsiębiorstw
• Studia przypadków liderów społecznej odpowiedzialności biznesu,
• Praktyka.

Wykłady poprowadzą:

 1. Maciej Borowy
 2. Katarzyna Chlibyk
 3. Zbigniew Gajewski
 4. Urszula Kwasiborska
 5. Anna Kamińska-Glück
 6. Anna Kornacka
 7. Łukasz Kowalik
 8. Ireneusz Miski
 9. Piotr Podębski

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry). Studia obejmują 196 godzin dydaktycznych.
Zajęcia będą odbywać się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu w siedzibie Uczelni przy ulicy Olszewskiej 12.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 4500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 2400 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia