Studia Podyplomowe - Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Kierownik Studium prof. dr hab. Grażyna Wasiak

Cel studiów

Celem studiów jest wyposażenie absolwenta w szereg umiejętności i kompetencji z zakresu środowiskowych uwarunkowań gospodarki odpadowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie logistyki zagospodarowania odpadów, technik ich przetwarzania oraz rekultywacji składowisk.

Adresaci studiów

Studium adresowane jest do osób zainteresowanych tematyką poruszaną w programie, a w szczególności do osób profesjonalnie zajmujących się gospodarką odpadami komunalnymi w przedsiębiorstwach lub administracji państwowej i samorządowej.

Tematyka zajęć:

Część wykładowa

 • Polityka zrównoważonego rozwoju
 • Prawo ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadowej
 • Monitoring odpadów komunalnych
 • Logistyka zagospodarowania odpadów
 • Odpady opakowaniowe i logistyka ich zagospodarowania
 • Utylizacja poszczególnych strumieni odpadów komunalnych
 • Unieszkodliwianie odpadów (składowiska i spalarnie)
 • Techniki przetwarzania odpadów
 • Sporządzanie planów gospodarki odpadowej
 • Rekultywacja składowisk
 • Ocena oddziaływania obiektów gospodarki odpadowej na środowisko, w tym przeglądy ekologiczne
 • Planowanie, zarządzanie w przedsiębiorstwie, czysta produkcja, normy ISO 14000
 • Budowa biznes planu
 • Finansowanie w ochronie środowiska

 

Część praktyczna

 • Zajęcia terenowe (3 kompostownie, spalarnia ZUSOK, stacja segregacji, składowisko odpadów)
 • Projektowanie zakładów kompostowych
 • Projekt planu gospodarki odpadowej
 • Projekt biznes planu
 • Modernizacji i rekultywacji składowisk
 • Oceny oddziaływania obiektów gospodarki odpadami na środowisko, przeglądy ekologiczne
 • Zajęcia warsztatowe (rozwiązanie zgłoszonych przez słuchaczy własnych problemów z tematyki studium)
 • Konsultacje prac dyplomowych

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry). Studia obejmują 200 godzin dydaktycznych.
Zajęcia będą odbywać się w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych, dwa razy w miesiącu.

Zapisy na studia na semestr letni (od marca) rozpoczynają się 14 stycznia 2019 r. natomiast na semestr zimowy (od października) 6 maja 2019 r.

Początek zajęć:
– marzec/kwiecień 2019 r. (semestr letni),
– październik 2019 r. (semestr zimowy).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  3800 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x2000 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

ABSOLWENCI WSEIZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia