Studia podyplomowe – BIM – Building Information Modeling

Kierownik studiów: dr inż. Wojciech Kopka, koordynator mgr inż. arch. Mikołaj Michalak

Sylwetki wykładowców (kliknij w zdjęcie)

Nasze studia wyróżnia:

 • kompleksowe poznanie zagadnień związanych z technologią BIM (Building Information Modeling) wraz z szerokim tłem zmian zachodzących w sektorze budowlanym,
 • nacisk położony na zrozumienie idei modelowania informacją o budynku i wynikającej z niej metodologie pracy,
 • możliwość poznania całej palety programów: Autodesk Revit, Dynamo, Navisworks, Civil 3d, InSight, Robot itp., pozwalających na stworzenie i analizę modeli BIM,
 • słuchacze otrzymają certyfikaty autoryzowanych szkoleń Autodesk: Modelowanie Revit, Tworzenie rodzin parametrycznych Revit, Projektowanie parametryczne Dynamo, Koordynacja projektowa NavisWorks,
 • wykładowcy posiadający zarówno akademickie, jak i praktyczne podejście do zagadnień związanych z tworzeniem cyfrowych modeli w technologii BIM.

Cel studiów:

 • zwiększenie świadomości o BIM i możliwościach jaką niesie ta technologia w całym procesie projektowym,
 • poznanie narzędzi do tworzenia modeli BIM oraz wykorzystanie ich do tworzenia dokumentacji projektowej,
 • wykształcenie umiejętności tworzenia analiz modelu BIM pozwalających na tworzenie optymalnych projektów,
 • poznanie zaawansowanych technik modelowania wraz z automatyzacją procesów projektowych,
 • zapoznanie się z podstawami modelowania parametrycznego,
 • poszerzenie warsztatu możliwości prezentacji projektów.

Studia skierowane są do:

 • absolwentów kierunków związanych z sektorem budowlanym np. budownictwo, architektura czy zarządzanie, którzy chcą poszerzać swój warsztat narzędzi cyfrowych ułatwiających opracowywanie bądź zarządzanie projektem,
 • osób widzących potencjał w technologiach komputerowych, które wspomagają proces projektowy,
 • projektantów prowadzących pracownie chcących wdrożyć w nich technologię BIM.

Słuchaczami studiów podyplomowych BIM mogą zostać absolwenci studiów, inżynierskich i magisterskich kierunków architektura, budownictwo i zarządzanie.

Program studiów:

Moduł 1. Podstawy modelowania BIM (27 godz.).
Moduł 2. Zaawansowane modelowanie i analizy elementów konstrukcji, instalacji i otoczenia (36 godz.).
Moduł 3. Techniki dokumentacji i prezentacji. Zaawansowana wizualizacja 3D Studio Max (36 godz.).
Moduł 4. Tworzenie rodzin komponentów architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych (27 godz.).
Moduł 5. Modelowanie parametryczne bryłowe i programowanie Dynamo (36 godz.).
Moduł 6. Zarządzanie współpracą i wymianą danych (18 godz.).
Moduł 7. Seminarium dyplomowe (20 godz.).

Opis poszczególnych modułów znajdziesz tutaj

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych BIM będzie potrafił:

 1. Tworzyć modele cyfrowe w technologii BIM i eksportować potrzebne dla projektu dane.
 2. Przygotowywać profesjonalne prezentacje swoich projektów (dokumentacje budowlane/wykonawcze, wizualizacja, film itd.).
 3. Dokonywać koordynacji międzybranżowej w środowisku BIM.
 4. Używać skomplikowanych technik modelowania trójwymiarowego zwiększając wydajność swojej pracy.
 5. Optymalizować i automatyzować powtarzalne i rutynowe fragmenty wykonywania dokumentacji.
 6. Poruszać się w środowisku projektowania parametrycznego dzięki Autodesk Dynamo.
 7. Dokonywać analiz energetycznych modeli, energetycznych kosztorysów czy analiz statycznych.

 

Zasady zaliczeń i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

Zaliczenia semestralne z poszczególnych modułów odbywają się w formie końcowej prezentacji oraz przeglądu wszystkich prac wykonanych podczas zajęć, jak również pracy poza zajęciami.

Zakończenie studiów:

 1. Egzamin dyplomowy – egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, przeprowadzonym przez Komisję Egzaminacyjną. Do egzaminu dopuszczone są osoby, które zaliczyły wszystkie moduły.
 2. Praca dyplomowa - podczas egzaminu dyplomowego słuchacz prezentuje wszystkie prace wykonywane w trakcie zajęć z poszczególnych przedmiotów oraz dodatkową prezentację poruszającą tematykę BIM.

Absolwenci studiów otrzymują:

 1. Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
 2. Certyfikaty Autoryzowanych Szkoleń Autodesk:
  • Modelowanie Revit
  • Tworzenie rodzin parametrycznych Revit
  • Projektowanie parametryczne Dynamo
  • Koordynacja projektowa NavisWorks

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów: dwa semestry, 200 godzin zajęć realizowanych w trakcie 12 zjazdów sobotnio-niedzielnych lub 12 zjazdów odbywających się w tygodniu od wtorku do piątku, w godz. 17:30–21:30.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2021 r. Rekrutacja trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

Planowany termin rozpoczęcia zajęć:
październik 2021 r.

Cena studiów
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za rok 7500 zł – opłata jednorazowa lub płatność w ratach - 2 x 3800 zł

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:
WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

W celu osobistego złożenia dokumentów na studia podyplomowe w WSEiZ umów wizytę w Rektoracie telefonicznie: 22 825 80 34/35 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. . Obsługa Kandydatów na studia będzie odbywała się pojedynczo, o umówionym dniu i godzinie.

Wymagane dokumenty, które należy złożyć osobiście:
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu
3. 1 zdjęcie legitymacyjne
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 15 osób

 

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia