Studia Podyplomowe - Zarządzanie Podmiotem Leczniczym

Kierownik Studium: dr n. med. Janusz Opolski

Program studiów podyplomowych Zarządzanie Podmiotem Leczniczym jest obecnie aktualizowany. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.

Cel studiów

Uzyskanie udokumentowanych kompetencji z zakresu zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej dzięki rozwinięciu i uzupełnieniu wiedzy i umiejętności praktycznych oraz kompetencji społecznych w dziedzinach zarządzania, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na skuteczne kierowanie zespołami pracowników w jednostkach opieki zdrowotnej, sprawne rozwiązywanie problemów organizacyjnych, podejmowanie właściwych decyzji oraz planowanie strategii rozwojowych przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób pełniących lub przygotowujących się do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym oraz ubezpieczeniami zdrowotnymi.

Tematyka zajęć:

 • Polityka zdrowotna
 • Prawne i instytucjonalne podstawy systemu opieki zdrowotnej
 • Rynek usług zdrowotnych
 • Organizacja zakładów opieki zdrowotnej
 • Narzędzia i metody zarządzania w opiece zdrowotnej:

systemy informatyczne wspomagające zarządzanie w jednostkach opieki zdrowotnej; zasady Evidence Based Health Care w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie operacyjne w opiece zdrowotnej; wykorzystanie analiz ekonomicznych i finansowych w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; audyt wewnętrzny w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; planowanie strategiczne w jednostkach opieki zdrowotnej.

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w jednostkach opieki zdrowotnej:

polityka personalna w jednostkach opieki zdrowotnej; organizacja czasu pracy w jednostkach opieki zdrowotnej; bezpieczeństwo i higiena pracy w jednostkach opieki zdrowotnej; wycena wartości pracy i  polityka płacowa w jednostkach opieki zdrowotnej; komunikacja interpersonalna i dialog społeczny w zarządzaniu jednostkami opieki zdrowotnej; cele i metody restrukturyzacji zatrudnienia w jednostkach opieki zdrowotnej.

 • Zarządzanie materiałami i majątkiem w jednostkach opieki zdrowotnej:

zarządzanie nieruchomościami w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie infrastrukturą techniczną w jednostkach opieki zdrowotnej; gospodarka lekiem w jednostkach opieki zdrowotnej; pozostałe aspekty gospodarki materiałowej w jednostkach opieki zdrowotnej; zarządzanie inwestycjami w jednostkach opieki zdrowotnej; system zamówień publicznych w zarządzaniu materiałami i majątkiem jednostek opieki zdrowotnej.

 • Zarządzanie finansami w jednostkach opieki zdrowotnej:

rachunkowość zarządcza w jednostkach opieki zdrowotnej; metodologia zarządzania finansami w jednostkach opieki zdrowotnej; finansowanie z publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez organy założycielskie; kontraktowanie świadczeń zdrowotnych i zawieranie umów przez jednostki opieki zdrowotnej; zarządzanie długiem w opiece zdrowotnej; projekty i programy Unii Europejskiej w opiece zdrowotnej i ich rozliczanie.

 • Restrukturyzacja i działalność innowacyjno-wdrożeniowa w jednostkach opieki zdrowotnej:

planowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w jednostkach opieki zdrowotnej; restrukturyzacja jednostek opieki zdrowotnej; outsourcing w jednostkach opieki zdrowotnej; działalność innowacyjno-wdrożeniowa w jednostkach opieki zdrowotnej; eksperyment medyczny.

 • Marketing, promocja i budowanie wizerunku w opiece zdrowotnej:

zarządzanie jakością w jednostkach opieki zdrowotnej; marketing i promocja na rynku usług medycznych; public relations jednostek opieki zdrowotnej; budowanie i kształtowanie wizerunku jednostek opieki zdrowotnej.

 • Odpowiedzialność w opiece zdrowotnej:

odpowiedzialność cywilna personelu jednostek opieki zdrowotnej; zdarzenia medyczne (błędy medyczne) i roszczenia z ich tytułu; znaczenie Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych; ubezpieczenia jednostek opieki zdrowotnej od zdarzeń medycznych.

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej, organizowania, koordynowania i monitorowania działalności zakładów opieki zdrowotnej. Absolwent posiada:

 • specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, materiałami, majątkiem i finansami jednostek opieki zdrowotnej, restrukturyzacji tych jednostek, znaczenia marketingu i promocji na rynku usług medycznych;
 • umiejętność sprawnego zarządzania i kierowania jednostkami opieki zdrowotnej. obejmującą m.in.: korzystanie z wiedzy fachowej w działalności zawodowej, sprawne rozwiązywanie problemów organizacyjnych i podejmowanie właściwych decyzji dotyczących funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej; planowanie strategii rozwojowych jednostek opieki zdrowotnej przy użyciu nowoczesnych metod i narzędzi z zakresu zarządzania.

Absolwenci w toku studiów otrzymują udokumentowane kwalifikacje niezbędne do sprawowania funkcji kierowniczych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, a także innych instytucjach związanych ze zdrowiem publicznymi i środowiskowym.

 

Organizacja zajęć
Czas trwania studiów 1 rok (2 semestry), zjazdy w soboty i niedziele
Studia obejmują 200 godzin zajęć dydaktycznych.

Zapisy na studia na semestr zimowy (od października) rozpoczynają się 4 maja 2020 r. natomiast na semestr letni (od marca) 18 stycznia 2021 r.

Początek zajęć:
– październik 2020 r. (semestr zimowy),
– marzec/kwiecień 2021 r. (semestr letni).

Opłaty za studia
Opłata wpisowa: 200 zł.
Czesne za 1 rok:  3350 zł opłata jednorazowa lub płatność w ratach 2x1800 zł.

Wpisowe należy uiścić przed podpisaniem umowy, natomiast opłatę za uczestnictwo w oferowanych studiach podyplomowych należy wnieść najpóźniej dziesięć dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:


WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
ul. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA
Nr rachunku 43103015080000000800611008

Informacje i zapisy
Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 do 35
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Wymagane dokumenty
1. Kwestionariusz uczelniany (kliknij)
2. Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier lub magister) oryginał do wglądu.
3. 1 zdjęcie legitymacyjne.
4. Potwierdzenie opłaty wpisowego.

Warunkiem uruchomienia studiów jest zorganizowanie grupy liczącej nie mniej niż 25 osób.

ABSOLWENCI WSEiZ OTRZYMUJĄ 5% ZNIŻKI*!!!

* zniżka obowiązuje przy dokonaniu jednorazowej opłaty za studia