Architektura Krajobrazu – studia II stopnia


 • Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER INŻYNIER.
 • Studia prowadzone :
  – w języku polskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na studiach II-go stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu przejdź do programu studiów.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia na kierunek Architektura Krajobrazu:

 • wymagane ukończenie studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu lub kierunkach pokrewnych: Architektura/Architektura i Urbanistyka lub Gospodarka Przestrzenna (studia inżynierskie),
 • kandydat, który w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia nie uzyskał części wymaganych kompetencji, może być przyjęty na studia drugiego stopnia, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się w postaci różnic programowych może być zrealizowane w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Różnice programowe wyznaczane są indywidualnie dla każdego kandydata (pobierz podanie),
 • więcej informacji o zasadach rektutacji znajduje się w Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2020/2021

studia architektura wnętrz kierunek architektura wnętrz

Cechą szczególną studiów drugiego stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu w WSEiZ jest skoncentrowanie się na zagadnieniach dotyczących kształtowania krajobrazu miasta. Studia pozwolą studentom poszerzyć i udoskonalić kompetencje w zakresie projektowania parków miejskich, parków linearnych i stref ciągów pieszych oraz systemów roślinnych w obiektach architektonicznych i ogrodów na powierzchniach architektonicznych. Podczas studiów wiele uwagi poświęci się projektowaniu na terenach objętych ochroną prawną oraz terenach rekultywowanych i rewitalizowanych. Większość zadań projektowych realizowanych w trakcie studiów będą stanowić realne problemy zgłaszane przez instytucje współpracujące z Wydziałem Architektury.

studia magister architektury krajobrazu kierunek architektura krajobrazu warszawa

Jako magister inżynier architektury krajobrazu zdobędziesz umiejętności:

 • wykonywania analiz i ocen uwarunkowań przyrodniczych, kulturowych, przestrzennych i społecznych projektowanych
  obszarów,
 • opracowywania projektów zagospodarowania obiektów i obszarów zdefiniowanych w planach zagospodarowania
  przestrzennego, w tym na terenach rekultywowanych i rewitalizowanych,
 • efektywnej pracy w zespole projektowym i współpracy z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie powstawania
  i użytkowania krajobraz,
 • kierowania i nadzoru nad pracami realizacyjnymi w obiektach architektury krajobrazu,
 • zarządzania jednostkami zajmującymi się projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazu,
 • odwzorowania i kreowania przestrzeni za pomocą nowoczesnych technik wirtualnych,
 • skutecznej autoprezentacji oraz sprzedaży i wdrażania w praktyce
  efektów dokonań twórczych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Kierunek Architektura Krajobrazu, a szczególności zdobycie tytułu magistra inżyniera otwiera przed absolwentami szereg perspektyw zawodowych. Ukończenie studiów daje możliwość zdobycia zatrudnienia m.in. w

 • firmach związanych z planowaniem, projektowaniem, budową i pielęgnowaniem krajobrazów;
 • pracowniach projektowych zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;
 • firmach produkcyjnych związanych z branżą architektury krajobrazu;
 • parkach narodowych i krajobrazowych, instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych;
 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu;
 • jednostkach realizujących i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu;
 • jednostkach samorządowych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu;
 • służbach ochrony zabytków i ochrony przyrody;
 • do zakładania własnych firm projektowych i prowadzenia indywidualnej działalności projektowo-wykonawczej.

Studia niestacjonarne Architektura Krajobrazu w systemie sobotnio-niedzielnym realizowane są podczas 9 dwudniowych zjazdów w semestrze.