Projektowanie mebla

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności PROJEKTOWANIE MEBLA są
JFM FURNITURE, METRO FABRYKA MEBLI BIUROWYCH oraz STUDIO MEBLI Michał Franiak

wseiz           wseiz    wseiz

Projektowanie mebla jest działalnością twórczą zajmującą się projektowaniem jednostkowych sprzętów, ich zestawów i typoszeregów służących wyposażeniu przestrzeni architektonicznej wnętrz. Specjalność wnosi dogłębne zrozumienie architektury każdego przedmiotu i obiektu w zakresie kształtu, mechaniki budowli oraz natury czynników wizualnych, wsparte kształceniem ogólnoplastycznym. Wyuczony warsztat projektowy daje możliwość kreowania mebli, sprzętów i innych przedmiotów, aż do małych form architektonicznych. Podstawową zasadą jest projektowanie od szczegółu do ogółu, czyli odwrócenie procesu właściwego pokrewnej specjalności Projektowania Wnętrz. Drugą cechą szczególną specjalności jest możliwość bezpośredniego poznawania realizacji zaprojektowanego dzieła.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE MEBLA (moduł obieralny)

 1. Opracowanie techniczne
 2. Konserwacja mebla
 3. Projektowanie mebla
 4. Sprzętarstwo
 5. Propedeutyka projektowania wnętrz
 6. Wizualizacje 3D
 7. Mebel historyczny
 8. Drobna forma
 9. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 10. Praktyki
 11. BLOK KSZTAŁCENIA 1 – LICENCJACKI (moduł obieralny)

  1. Historia architektury i sztuki ogrodowej
  2. Teoria architektury
  3. Liternictwo
  4. Ekonomika budownictwa
  5. Architektura współczesna / Contemporary architecture
  6. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
  7. Ekonomika procesu inwestycyjnego
  8. Konserwacja i rewaloryzacja zabytków / Conservation of Architectural Monuments and Revalorisation

  BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI (moduł obieralny)

  1. Wytrzymałość mteriałów
  2. Konstrukcje betonowe
  3. Podstawy urbanistyki
  4. Konstrukcje metalowe
  5. Organizacja procesu inwestycyjnego
  6. Instalacje budowlane
  7. Konstrukcje drewniane

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

  1. Język angielski
  2. Wychowanie fizyczne
  3. Podstawowe programy graficzne dla architektów wnętrz
  4. Ochrona własności intelektualnej
  5. Etnografia
  6. Prawo gospodarcze
  7. Geometria wykreślna
  8. Historia sztuki
  9. Oświetlenie
  10. Ergonomia
  11. Projektowanie architektoniczne
  12. Budownictwo ogólne
  13. Konstrukcje budowlane
  14. Rzeźba
  15. Rysunek i malarstwo
  16. Projektowanie w programie AutoCAD
  17. Podstawy fotografii
  18. Podstawy projektowania
  19. Podstawy projektowania wnętrz
  20. Podstawy projektowania mebla
  21. Podstawy projektowania wystaw
  22. Kompozycja brył i płaszczyzn
  23. Komunikacja i techniki prezentacji
  24. Współczesne technologie i materiały w architekturze wnętrz – wprowadzenie
  25. Seminarium dyplomowe