Architektura Wnętrz – studia II stopnia

 • Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie,
  – stacjonarne sobotnio-niedzielne*.
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER SZTUKI.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2018/2019.

Na studiach drugiego stopnia kierunku Architektura Wnętrz proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie scenograficzne
Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na studiach II-go stopnia kierunku Architektura Wnętrz przejdź do programu kształcenia.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia kierunek Architektura Wnętrz:
• wymagany tytuł zawodowy licencjat, inżynier, magister lub równoważny,
• preferowane kierunki ukończonych studiów pierwszego stopnia: Architektura, Architektura Wnętrz, Wzornictwo,
a w wyjątkowych przypadkach również inne kierunki pokrewne, zawierające kształcenie projektowe i plastyczne,
od absolwentów których oczekuje się posiadania kompetencji tajkich jak:

– opracowywanie projektów z zakresu architektury wnętrz lub pokrewne o małym i średnim stopniu złożoności,
– ralizowanie indywidualnych i zespołowych zadań projektowych łączących wartości formalne i użytkowe,
– posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu dziedzin pokrewnych (historia sztuki i architektury,
sztuki plastyczne),
– znajomość języka obcego na poziomie B2.
• w proceseie rekrutacji brane są pod uwagę:
– wynik ukończenia studiów I stopnia.
– w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych Dziekan Wydziału może wyznaczyć 1–2 semestry
uzupełniające i/lub różnice programowe oraz może przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną wraz z prezentacją
portfolio (tylko w przypadku absolwentów kierunków pokrewnych innych niż „architektura wnętrz”).

studia architektura wnętrz kierunek architektura wnętrz

Absolwenci studiów drugiego stopnia kierunku Architektura Wnętrz to profesjonaliści umiejący kształtować najbliższe otoczenie ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju, głównie poprzez opracowywanie zaawansowanych, specjalistycznych projektów z zakresu architektury wnętrz, scenografii i wystawiennictwa. Będą więc potrafili skutecznie i odpowiedzialnie realizować zadania zawodowe, co jest umiejętnością poszukiwaną i cenioną przez przyszłych pracodawców, a wybór studiów o profilu praktycznym – stanowiący odpowiedź na potrzeby rynku pracy – pozwoli im nabyć umiejętności:

studia magister architektury wnętrzkierunek architektura wnętrz warszawa
 • opracowywania projektów wnętrz w przestrzeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej,
 • opracowywania projektów mebli i sprzętów funkcjonujących w strefie najbliższego otoczenia człowieka zarówno
  w odniesieniu do wnętrz mieszkalnych, jak i wnętrz użyteczności publicznej,
 • opracowywania projektów wystaw oraz imprez okolicznościowych i artystycznych w odniesieniu do przestrzeni
  zamkniętych i otwartych wraz ze sporządzaniem stosownej dokumentacji obejmującej wszystkie fazy projektu,
 • efektywnej pracy w zespole projektowym i przygotowania do sprawowania roli kierowniczej,
 • umiejętności warsztatowych umożliwiających realizację własnych koncepcji artystycznych
  w zakresie projektowania architektury wnętrz i dziedzin pokrewnych,
 • odwzorowania i kreowania przestrzeni za pomocą nowoczesnych technik wirtualnych,
 • skuteczna autoprezentacja oraz umiejętność „sprzedaży” i wdrażania w praktyce
  efektów dokonań twórczych.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwent studiów drugiego stopnia kierunku Architektura Wnętrz jest przygotowany do podjęcia zatrudnienia w:

 • firmach architektonicznych i developerskich;
 • pracowniach projektowych;
 • firmach produkcyjnych;
 • firmach organizujących wystawy;
 • firmach organizujących imprezy okolicznościowe i artystyczne;
 • agencjach eventowych i reklamowych;
 • domach produkcyjnych i firmach współpracujących z tv;
 • do zakładania własnych firm projektowych i prowadzenia indywidualnej aktywności twórczej w dziedzinie scenografii
  i wystawiennictwa.

Studia stacjonarne w systemie sobotnio-niedzielnym realizowane są podczas 10–15 dwudniowych zjazdów w semestrze.

*Studia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.