Projektowanie scenograficzne

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE SCENOGRAFICZNE jest
ARCHISTARTER

wseiz

Specjalność PROJEKTOWANIE SCENOGRAFICZNE wychodzi naprzeciw potrzebom najszybciej rozwijającego się sektora usług projektowych. Wyposaża studentów w praktyczne umiejętności opracowywania projektów wystaw oraz imprez okolicznościowych i artystycznych zarówno w odniesieniu do przestrzeni zamkniętych (wnętrza ekspozycyjne, handlowe, itp.), jak i otwartych (miejsca rekreacji, miejsca komunikacyjne, reprezentacyjne, otwarte obiekty sportowe). Absolwenci są przygotowani do samodzielnego projektowania i realizowania scenografii o charakterze artystycznym i naukowym na potrzeby produkcji telewizyjnej i reklamy oraz spektakli na potrzeby teatrów i instytucji kultury.

Plan 1,5-letnich studiów II-go stopnia (MAGISTERSKICH) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE SCENOGRAFICZNE (przedmioty do wyboru)

 1. Architektura wystaw artystycznych
 2. Scenografia audycji telewizyjnych i imprez komercyjnych
 3. Scenografia widowisk scenicznych i artystycznych
 4. Architektura wystaw targowych

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. Sztuka współczesna
 2. Historia architektury wnętrz i mebli
 3. Rysunek i malarstwo lub Rzeźba (do wyboru)
 4. Grafika prezentacyjna
 5. Nowe media w architekturze
 6. Komunikacja wizualna
 7. Język angielski
 8. Projektowanie architektury wnętrz
 9. Projektowanie przestrzeni wystawienniczych
 10. Mebel we wnetrzu architektonicznym
 11. Współczesne technologie i materiały w architekturze wnętrz i wystawiennictwie
 12. Projektowanie architektury wnętrz wspomagane komputerem
 13. Skuteczna komunikacja i portfolio
 14. Seminarium magisterskie
 15. Zarządzanie produktem
 16. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 17. Praktyki