Projektowanie wnętrz i przestrzeni otwartych

Rekrutacja On-Line

Partnerami merytorycznymi specjalności PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PRZESTRZENI OTWARTYCH są DECOROOM i PROARCHITEKTURA

wseiz        wseiz

Specjalność PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PRZESTRZENI OTWARTYCH rozwija i doskonali warsztat projektanta, ze szczególnym uwzględnieniem harmonijnego wiązania aspektów architektonicznych i krajobrazowych. Przygotowuje do opracowywania projektów wnętrz, w tym z zastosowaniem form i struktur roślinnych. Uwrażliwia na specyfikę potrzeb i oczekiwań klientów wynikających z tradycji i odmienności kulturowej, i umożliwia nabycie praktycznych umiejętności uwzględniania tych czynników na etapie kreowania koncepcji i realizacji projektu. Absolwenci przygotowani są również do krytycznej analizy i rozważnego uwzględniania we własnych koncepcjach nowych zjawisk społecznych, w tym trendów kulturowych oraz cywilizacyjnych.

Plan 1,5-letnich studiów II-go stopnia (MAGISTERSKICH) stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Architektura Wnętrz zakłada realizację następujących przedmiotów zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE WNĘTRZ I PRZESTRZENI OTWARTYCH (przedmioty do wyboru)

 1. Projektowanie wnętrz miejskich
 2. Projektowanie wnętrz w kontekście kulturowym
 3. Projektowanie wnętrz otwartych
 4. Projektowanie zieleni we wnętrzach

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ARCHITEKTURA WNĘTRZ

 1. Sztuka współczesna
 2. Historia architektury wnętrz i mebli
 3. Rysunek i malarstwo lub Rzeźba (do wyboru)
 4. Grafika prezentacyjna
 5. Nowe media w architekturze
 6. Komunikacja wizualna
 7. Język angielski
 8. Projektowanie architektury wnętrz
 9. Projektowanie przestrzeni wystawienniczych
 10. Mebel we wnetrzu architektonicznym
 11. Współczesne technologie i materiały w architekturze wnętrz i wystawiennictwie
 12. Projektowanie architektury wnętrz wspomagane komputerem
 13. Skuteczna komunikacja i portfolio
 14. Seminarium magisterskie
 15. Zarządzanie produktem
 16. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 17. Praktyki