Budownictwo

 • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – stacjonarne w dni powszednie (dzienne),
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne (zaoczne).
 • Czas trwania: 3,5 roku.
 • Tytuł: INŻYNIER.
 • Studia prowadzone do wyboru:
  – w języku polskim,
  – w języku angielskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Kierunek prowadzony przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2018/2019.

Na kierunku Budownictwo proponujemy studia w zakresie specjalności:

Energooszczędne technologie w budownictwie
Konstrukcje budowlane
Architektura w budownictwie

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Budownictwo przejdź do programu kształcenia lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA

budownictwo studia warszawa

Budownictwo to perspektywiczny kierunek studiów, po którym z łatwością zdobędziesz zatrudnienie. Studiując Budownictwo opanujesz zagadnienia z zakresu projektowania, wznoszenia i utrzymania budynków. Zdobędziesz wiedzę na temat projektowania obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich. Poznasz zasady stosowanych technologii, przepisów budowlanych, procedur realizacji budynków, a także organizacji przemysłu budowlanego. Dzięki wiedzy zdobytej na studiach, jako inżynier budownictwa sprostasz wyzwaniom technologicznym i organizacyjnym współczesnej branży budowlanej. Ponadto będziesz wykonywał/a zawód zaufania publicznego.

dzienne zaoczne

Studiując na kierunku Budownictwo (studia I-go stopnia, inżynierskie) w WSEiZ uzyskasz wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • wykonywania projektów budowlanych bydynków oraz budowli inżynierskich, spełniających wszystkie wymogi
  techniczne i ekologiczne,
 • historii architektury, teorii i praktyki budownictwa, ekologii i ochrony środowiska oraz zasad zrównoważonego
  rozwoju w budownictwie,
 • realizacji obiektów budowlanych ze zrozumieniem relacji między potrzebami ludzi a budynkami oraz pomiędzy budynkami
  a ich otoczeniem,
 • podstaw fizycznych, problemów technicznych i wspomagania komputerowego oraz nadzorowania
  i zarządzania procesami budowlanymi,
 • projektowania w celu spełnienia wymogów użytkowych przez budynki w ramach ograniczeń narzucanych przez czynniki
  kosztowe i przepisy budowlane,
 • współpracy administracją z państwową, samorządową, instytucjami, organizacjami i jednostkami gospodarczymi,
 • zrozumienia sposobu myślenia inżynierów innych branż oraz współdziałanie ze specjalistami z zakresu: geodezji,
  hydrologii, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i łączności, ekologii i architektury,
 • ekonomii, zarządzania, przepisów i procedur przetwarzania koncepcji projektowych w budynku
  oraz integracji projektów w całym procesie planowania inwestycji.

Perspektywy zatrudnienia

Absolwenci kierunku Budownictwo znajdują zatrudnienie w:
• przedsiębiorstwach budowlanych – jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów;
• biurach i pracowniach projektowych – jako konstruktorzy;
• urzędach gminy czy starostwach powiatowych – jako kierownicy bądź inspektorzy działu gospodarki
nieruchomościami,
• a także w założonych przez siebie firmach budowlanych jako wykonawcy.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10-15 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.