Budownictwo – studia II stopnia


 • Studia II-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
 • System studiów:
  – niestacjonarne sobotnio-niedzielne .
 • Czas trwania: 1,5 roku.
 • Tytuł: MAGISTER INŻYNIER.
 • Studia prowadzone
  – w języku polskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

 


Kierunek prowadzony przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie.

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2020/2021.


Na kierunku Budownictwo proponujemy studia w zakresie specjalności:

Konstrukcje budowlane i inzynierskie – studia drugiego stopnia
Budownictwo kolejowe – studia drugiego stopnia

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na studiach II-go stopnia kierunku Budownictwo przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Warunki przyjęć na studia II-go stopnia na kierunek Budownictwo:
 • wymagane ukończenie studiów inżynierskich pierwszego stopnia na kierunku Budownictwo,
 • o przyjęcie na studia mogą ubiegać się także absolwenci kierunków pokrewnych, w szczególności Inżynierii Środowiska lub Architektury/Architektury i Urbanistyki, którzy posiadają kompetencje wynikające z ukończenia studiów inżynierskich pierwszego stopnia, jeżeli uzupełnienie brakujących efektów uczenia się może być zrealizowane w ramach różnic programowych w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. (pobierz podanie),
 • więcej informacji o zasadach rektutacji znajduje się w Regulamin przyjęć na studia w roku akademicki 2020/2021

budownictwo studia budownictwo

Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ kształcą specjalistów, którzy są przygotowani do nadzorowania robót budowlanych, kierowania procesem produkcji budowlanej oraz posiadają umiejętności identyfikacji i rozwiązywania problemów dotyczących zagadnień projektowych i produkcji budowlanej. Studenci w praktyce poznają zasady modelowania, obliczania, projektowania i konstruowania wybranych obiektów budowlanych i ich elementów. Zdobędą wiedzę dotyczącą produkcji i doboru wyrobów stosowanych w budownictwie. Wiedza i umiejętności praktyczne zdobyte podczas studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo w WSEiZ pozwolą absolwentom o ubieganie się o nadanie nieograniczonych uprawnień budowlanych.

dzienne zaoczne

Studiując na kierunku Budownictwo (studia II-go stopnia, magisterskie) w WSEiZ uzyskasz m.in. wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat:

 • projektowania kompleksowych układów konstrukcyjnych budownictwa ogólnego, komunikacyjnego, przemysłowego z zastosowaniem różnych technologii,
 • metod i narzędzi służących do rozwiązywania problemów modelowania, analizy i projektowania obiektów budowlanych, technologii i organizacji robót budowlanych,
 • wykorzystania zaawansowanych programów komputerowych wspomagających modelowanie i procesy projektowe w budownictwie,
 • zastosowania osiągnięć technologii do rozwiązywania problemów inżynierskich z zakresu budownictwa (wykonywać modele 3D+ w technologii BIM),
 • planowania, przeprowadzenia i inerpretowania wyników eksperymentów oraz opracowania szczegółowej dokumentacji wyników realizacji eksperymentu,
 • zasad, norm, przepisów i wytycznych dotyczących projektowania obiektów budowlanych i ich elementów oraz zasad tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Budownictwo to nieustanie rozwijająca się gałąź światowej gospodarki, która przed absolwentami studiów na kierunku Budownictwo stwarza wiele możliwości zawodowych. Absolwenci kierunku Budownictwo, którzy ukończyli studia drugiego stopnia i uzyskali tytuł magistra inżyniera znajdują zatrudnienie m.in. w:
• przedsiębiorstwach budowlanych – jako wykonawcy, nadzór i kierownicy budów;
• biurach i pracowniach projektowych – jako konstruktorzy;
• wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych;
• jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak urzędy gminy czy starostwa powiatowe – jako kierownicy
bądź inspektorzy działu gospodarki nieruchomościami,
• a także w założonych przez siebie firmach budowlanych jako konstruktorzy i wykonawcy.


Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 9 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.