Wzornictwo

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł LICENCJATA lub INŻYNIERA.

Na kierunku Wzornictwo proponujemy studia w zakresie specjalności:

Projektowanie produktu
Projektowanie komunikacji wizualnej i reklamy
Projektowanie mody
Projektowanie biżuterii i małych form zdobniczych

Rekrutacja On-Line

 

 

Od roku akademickiego 2014/2015 dla studentów rozpoczynających I semestr nauki studia trwają 3,5 roku. Odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018. Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest w programie kształcenia (rok akad. 2016/2017) lub przy opisie specjalności.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA 2016/2017

Kierunek Wzornictwo w ramach oceny instytucjonalnej Wydziału Architektury przeprowadzonej przez Polską Komisję Akredytacyjną w 2013 r., otrzymał pozytywną ocenę jakości kształcenia. Następna ocena jakości kształcenia planowana jest na lata 2018/2019.

     

 

 

Wykładowcami na kierunku Wzornictwo są wybitni dydaktycy i specjaliści w tej dziedzinie, dostarczający studentom najwyższej jakości wiedzę i umiejętności praktyczne m.in.: Prof. nadzw. dr hab. Wojciech Małolepszy - Prezes Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych, Prof. zw. dr hab. Witold Surowiecki, Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Mizera, MGR SZTUKI GRZEGORZ STRZELEWICZ - autor wielu projektów urządzeń elektronicznych powszechnego użytku (m.in. OR RADMOR, OR AMATOR, OR JULIA, OR MARIA, zestawów HiFi MINI, Slim-Line, Magnetofonu studyjnego MD 3401 SD) oraz - Dr Maciej Konopka - twórca projektów i wyróżnianych kampanii reklamowych dla Gillette, Coca-Cola, Casio, OralB, Timex, Multichoice, Centertel, Seat, Elf, Castorama i innych. Autor nazwy Orlen na zlecenie firmy Codes, oraz licznych, zrealizowanych z Brandy Design projektów dla m in. Ernst&Young, Delloitte, Credit Suisse, Urzędu Miasta St. Warszawy, Zachęty, Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków, Twórca manuali wielu marek m.in. Heyah, Partii Kobiet, Ambra SA, Elektroeko, Ekoproduktu, Fabryk Lnu Żyrardów. Więcej na: BRANDY DESIGN

    

 

 

Kierunek WZORNICTWO wpisany został na listę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z 15 kluczowych kierunków studiów ważnych dla rozwoju polskiej gospodarki.

 

Zasadniczym celem kształcenia jest zapoznanie studenta z metodami realizacji zadania projektowego, a w tym: analizy – umiejętności definiowania problemów, dokonywania syntezy, formułowania koncepcji, określania rozwiązań, przekazywania i uzasadniania własnych pomysłów, gdzie warunkiem koniecznym jest umiejętność zdefiniowania formy produktu. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę w zakresie PLASTYKI WZORNICZEJ, lecz również rozumienia i rozwiązania zagadnień funkcjonalno-użytkowych, technicznych i ekonomicznych. Uczą się PROJEKTOWANIA przedmiotów codziennego użytku, ubiorów, mebli, pojazdów, elementów małej architektury czy opakowań. W procesie kształcenia uwzględniane są także zagadnienia dotyczące ekologii i osób niepełnosprawnych. Edukacja przyszłego projektanta jest na tyle ogólna i szeroka, aby w przyszłości mógł podołać licznym, nowym i nieznanym dziś wyzwaniom zawodowym.

 

 

Perspektywy zatrudnienia

W rezultacie zdobytej wiedzy ogólnej i zawodowej, rozwoju indywidualnego potencjału twórczego, utrwaleniu systemu wartości humanistycznych – absolwent może wykonywać pracę w zakresie projektowania wzornictwa i komunikacji wizualnej. Będzie mógł podjąć pracę w zespole projektowym, agencjach reklamowych, redakcjach i wydawnictwach, a także otworzyć i poprowadzić samodzielną praktykę designerską.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10-15 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.