Projektowanie produktu

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności PROJEKTOWANIE PRODUKTU jest FABRYKA MEBLI FORTE

wseiz

Kształcenie na specjalności Projektowanie produktu obejmuje naukę designu na potrzeby rynku oraz zagadnienia formy i znaczenia (semantyki) tworzonych przedmiotów. Uwzględnia szeroki wachlarz potrzeb społecznych wynikających z zachodzących przeobrażeń w świecie (zmiany demograficzne, starzenie się społeczeństw, problematyka równej dostępności, ekologia, itp.). Ukończenie specjalności umożliwi absolwentom zarówno zajmowanie się masowymi wyrobami rynkowymi oraz współpracę z przedsiębiorstwami produkcyjnymi i firmami designerskimi, jak również tworzenie obiektów unikatowych. Część absolwentów będzie zapewne działać na rynku jako free lancerzy lub zakładać własne firmy projektowe lub projektowo-produkcyjne.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Wzornictwo zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE PRODUKTU (obowiązkowe)

 1. Pracownie do wyboru jedna z dwóch w semestrze
 2. Pracownia projektowania wyrobów konsumpcyjnych
 3. Pracownia projektowania społecznego
 4. Projektowanie konstrukcyjne
 5. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 6. Praktyki

BLOK KSZTAŁCENIA 1 – LICENCJACKI (moduł obieralny)

 1. Oświetlenie
 2. Liternictwo
 3. Ekonomika budownictwa
 4. Komunikacja i techniki prezentacji
 5. Architektura polska / Architecture in Poland
 6. Urządzanie obiektów architektury krajobrazu
 7. Pielęgnowanie obiektów architektury krajobrazu
 8. Kierowanie procesem inwestycyjnym
 9. Konserwacja i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych

BLOK KSZTAŁCENIA 2 – INŻYNIERSKI (moduł obieralny)

 1. Wytrzymałość mteriałów
 2. Teoria architektury
 3. Konstrukcje betonowe
 4. Podstawy urbanistyki
 5. Konstrukcje metalowe
 6. Organizacja procesu inwestycyjnego
 7. Instalacje budowlane
 8. Konstrukcje drewniane

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU WZORNICTWO

 1. Język angielski
 2. Wychowanie fizyczne
 3. Technologia informacyjna / Information technology
 4. Prawo autorskie
 5. Prawo gospodarcze
 6. Etyka projektowania
 7. Etnografia
 8. Rysunek i malarstwo
 9. Rzeźba
 10. Historia sztuki
 11. Historia wzornictwa
 12. Ergonomia
 13. Rysunek prezentacyjny
 14. Modelowanie
 15. Rysunek techniczny
 16. Laboratorium komputerowe
 17. Technologie przemysłowe
 18. Ekologia / Ecology
 19. Psychofizjologia widzenia
 20. Podstawy marketingu
 21. Podstawy projektowania
 22. Podstawy projektowania graficznego
 23. Pracownia projektowania społecznego
 24. Projektowanie informacji wizualnej
 25. Architektura współczesna / Contemporary architecture
 26. Teoria urbanistyki i ruralistyki
 27. Seminarium dyplomowe