Zdrowie Publiczne

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł LICENCJATA.

Na kierunku proponowane są 4 specjalności:

Organizacja opieki senioralnej NOWOŚĆ!
Zdrowie i środowisko
Zarządzanie ochroną zdrowia i danymi medycznymi
Wellness i SPA

Rekrutacja On-Line

 

 

 

Studia trwają 3 lata. Prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA 2015/2016

studia zdrowie publiczne kierunek zdrowie publiczne

W nowoczesnym społeczeństwie dbałość o zdrowie wymaga coraz szerszego interdyscyplinarnego, holistycznego przygotowania fachowców sprawujących zróżnicowane funkcje profilaktyczne, opiekuńcze, organizacyjno-zarządcze i edukacyjne. Zdrowie Publiczne jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, który łączy kształcenie z zakresu nauk medycznych z wiedzą na temat zarządzania, ekonomii nauk społecznych, prawa oraz ochrony środowiska.

studia licencjackie warszawa studia zaoczne warszawa

Na kierunku Zdrowie Publiczne student zgłębi problematykę zdrowia publicznego, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej; zdobędzie umiejętności rozumienia złożonych uwarunkowań zdrowia, rozpoznawania biologicznych, środowiskowych, demograficznych, i psychologicznych zagrożeń zdrowia; sprawowania kontroli stanu sanitarno-epidemiologicznego społeczeństwa; przygotowywania, propagowania, wdrażania, realizowania i koordynowania programów oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem działań profilaktycznych oraz programów opieki i rehabilitacji psychospołecznej.

wyższe uczelnie w warszawiestudia warszawa

Perspektywy zatrudnienia

Rynek pracy stwarza liczne możliwości zatrudnienia absolwentów kierunku Zdrowie Publiczne. Szczególnie istotne są funkcje organizacyjno-doradcze i kierownicze w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej (m.in.: szpitalach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lekarsko-dentystycznych etc.) placówkach nadzorczo-inspekcyjnych systemu opieki zdrowotnej (NFZ, Sanepid), placówkach i ośrodkach wellness i SPA, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjach, domach pomocy społecznej i innych placówkach świadczących usługi opiekuńcze i pomocowe osobom w podeszłym wieku, a także w instytucjach i firmach zarządzających danymi medycznymi, oraz fundacjach i innych organizacjach prowadzących edukację zdrowotną i promocję zdrowia.

Programy nauczania na studiach stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) są takie same.

Zajęcia na studiach niestacjonarnych (zaocznych) odbywają się w formie 10-12 dwudniowych zjazdów (sobota-niedziela) w semestrze.

Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest przy opisie specjalności.