Informatyka – NOWOŚĆ!!!

Kierunek Informatyka w WSEiZ uruchomiony i prowadzony jest dzięki dofinansowaniu ze środków UE.

  • Studia I-go stopnia o praktycznym profilu kształcenia.
  • System studiów:
    – stacjonarne w dni powszednie,
    – niestacjonarne sobotnio-niedzielne.
  • Czas trwania: 3,5 roku.
  • Tytuł: INŻYNIER.
  • Studia prowadzone: w języku polskim.

Rekrutacja On-Line

 

 

Oferta studiów dotyczy roku akademickiego 2019/2020.


Na kierunku Informatyka proponujemy studia w zakresie specjalności:

Programowanie aplikacji
Grafika komputerowa

Aby zapoznać się ze szczegółowym wykazem przedmiotów na kierunku Informatyka przejdź do programu studiów lub opisu specjalności.

POBIERZ PROGRAM STUDIÓW

Najnowsze technologie projektowania i tworzenie oprogramowania nie są dla Ciebie tajemnicą? Nieustanie ewoluujący rynek aplikacji i technologii multimedialnych to twoje naturalne środowisko? W przyszłości chciałbyś/chciałabyś pracować w najszybciej rozwijającej się gałęzi gospodarki XXI w., która daje szerokie możliwości rozwoju? Informatyka w WSEiZ to właściwy wybór.

studia informatyczne Warszawa informatyka Warszawa

Na kierunku Informatyka w WSEiZ uzyskasz niezbędne kompetencje wymagane na rynku informatycznym. Przede wszystkim wiedzę i umiejętności stanowiące solidną podwalinę zawodu informatyka, które obejmują zagadnienia z zakresu techniki cyfrowej, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych, ale też podstaw programowania strukturalnego i obiektowego. Poznasz zasady programowania w różnych językach programowania i w różnych obszarach zastosowań stosownie do aktualnych potrzeb zgłaszanych przez pracodawców. Zbieżność nauczanych treści z potrzebami rynku pracy jest podstawowym wyróżnikiem oferowanego programu studiów. Program obejmuje również zagadnienia technik internetowych, w tym mobilnych, a także podstawy grafiki komputerowej. Bardziej zaawansowanych studentów zainteresują problemy sztucznej inteligencji oraz zagadnienia bezpieczeństwa systemów i sieci.

informatyka na wyższej szkole ekologii i zarządzania w warszawie sala informatyczna

Informatyka w WSEiZ to kierunek o profilu praktycznym, z dużym udziałem zajęć prowadzonych przez praktyków z doświadczeniem zdobytym w firmach informatycznych. Dzięki temu zdobędziesz również kompetencje z zakresu przedsiębiorczości oraz zarządzania, w tym zarządzania projektami informatycznymi.

 

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent kierunku Informatyka przygotowany jest do pracy w firmach informatycznych zajmujących się programowaniem aplikacji dla różnych branż, firmach zajmujących się zastosowaniem narzędzi informatycznych w obszarze sztuki użytkowej (wydawnictwa, agencje reklamowe, studia graficzne), a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w obszarze usług informatycznych.

Deklaracje dotyczące wyboru specjalności na kierunku Informatyka są podawane przez kandydatów na studia przy składaniu dokumentów. Ostateczna decyzja o wyborze specjalności podejmowana jest przez studenta na piątym semestrze studiów.

W programie studiów informatycznych przedmioty na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych są takie same.

Studia niestacjonarne realizowane są w systemie 10 dwudniowych zjazdów (sobota i niedziela) w semestrze.

studia informatyczne Warszawa