Opłaty za studia I i II stopnia w roku akademickim 2020/2021 – dla osób rozpoczynających naukę w WSEiZ

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów oraz uiszczenie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego.

UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

studia dzienne Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2020/2021 - studia I stopnia
wseiz Opłata rekrutacyjna i wpisowe
w roku akademickim 2020/2021 - studia II stopnia
studia warszawa Czesne za studia I stopnia
w roku akademickim 2020/2021
studia zaoczne Czesne za studia II stopnia
w roku akademickim 2020/2021

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43103015080000000800611008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2020/2021 – studia II stopnia

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Opłata rekrutacyjna Kierunek studiów Wpisowe

 

85 zł
(na wszystkie kierunki studiów)

  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
290 zł
Ochrona Środowiska
290 zł
Architektura Wnętrz
590 zł
Architektura Krajobrazu
promocja 0 zł*
Budownictwo
promocja 0 zł*
  Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
590 zł 590 zł

Pełna kwota wpisowego na studia II stopnia dla Wydziału Architektury wynosi 590 zł, dla Wydziału Inżynierii i Zarządzania wynosi 290 zł.

 • Dla absolwentów studiów I stopnia w WSEiZ wpisowe na studia II stopnia wynosi 100 zł.
 • Wpisowe dla studentów wznawiających studia lub przywróconych w prawach studenta (o ile skreślenie nastąpiło z przyczyn leżących po stronie studenta) oraz dla osób zapisujących się po raz kolejny do WSEiZ wynosi 450,00 zł.

* Wpisowe na studia II stopnia, na kierunki Architektura Krajobrazu oraz Budownictwo w obniżonej wysokości dotyczy kandydatów, którzy zapiszą się na studia do dn. 30.08.2020 r.

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia II stopnia w roku akad. 2020/2021

UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Wnętrz
790 zł
Architektura Krajobrazu
570 zł
Budownictwo
570 zł
Ochrona Środowiska 530 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 530 zł
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura
(dawniej Architektura i Urbanistyka)
890 zł 890 zł

 

  Czesne można płacić w następujących wariantach:
1 rata za rok akademicki,
suma 12 rat miesięcznych wpłacona jednorazowo w terminie do 10.IX.2020 r.
3% zniżki
za opłatę jednorazową
2 raty za dwa semestry,
suma 6 rat miesięcznych wpłaconych w terminach do
10.IX.2020 r. oraz do 10.III.2021 r.
1,5% zniżki
za opłatę za jeden semestr
12 rat 12 miesięcznych rat,
płatnych do 10 dnia każdego miesiąca

Wpisowe na studia drugiego stopnia dla absolwentów studiów pierwszego stopnia w WSEiZ wynosi – 100 zł!

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe w roku akad. 2020/2021 – studia I stopnia

 

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

Opłata rekrutacyjna Wpisowe(jednorazowe) w zależności od terminu zapisu wynosi:
85 zł
(na wszystkie kierunki studiów)
Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Wydział
ARCHITEKTURY:

 

 • Architektura: 590 zł
Wydział
ARCHITEKTURY:

 

 • Architektura: 590 zł
  Wpisowe(jednorazowe) w zależności od terminu zapisu wynosi:
Zniżki w opłacie wpisowego
obowiązują
w następujących terminach:
Studia stacjonarne/niestacjonarne Studia stacjonarne/niestacjonarne
Wydział
ARCHITEKTURY:

 

 • Architektura Krajobrazu,
 • Architektura Wnętrz,
 • Budownictwo,
 • Wzornictwo
Wydział
INŻYNIERII i ZARZĄDZANIA:

 

 • Informatyka,
 • Mechanika i Budowa Maszyn,
 • Ochrona Środowiska,
 • Zarządzanie,
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 • Zdrowie Publiczne
do końca VI 90 zł 90 zł
do końca VII 190 zł
do końca VIII 290 zł
do końca IX 390 zł 190 zł
od 1 X 590 zł 290 zł

Opłat należy dokonywać na konto WSEiZ:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

Czesne za studia I stopnia w roku akad. 2020/2021

UWAGA! Gwarantujemy stałe czesne przez cały okres studiów!

Opłaty dotyczą kandydatów zapisujących się na pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia w roku akademickim 2020/2021.

  Miesięczna rata czesnego za:
Kierunek Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia stacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)*
Architektura 890 zł 890 zł
Kierunki Studia stacjonarne
(zajęcia w dni powszednie)
Studia niestacjonarne
(zajęcia w sobotę i niedzielę)
Architektura Krajobrazu 560 zł
Architektura Wnętrz 790 zł 720 zł
Budownictwo 560 zł 520 zł
Wzornictwo 720 zł 670 zł
Informatyka 600 zł 530 zł
Mechanika i Budowa Maszyn 530 zł 490 zł
Ochrona Środowiska 530 zł 490 zł
Zarządzanie 490 zł 460 zł
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 530 zł 490 zł
Zdrowie Publiczne 460 zł

 

  Czesne można płacić w następujących wariantach:
1 rata za rok akademicki,
suma 12 rat miesięcznych wpłacona jednorazowo w terminie do 10.IX.2020 r.
3% zniżki
za opłatę jednorazową*
2 raty za dwa semestry,
suma 6 rat miesięcznych wpłaconych w terminach do
10.IX.2020 r. oraz do 10.III.2021 r.
1,5% zniżki
za opłatę za jeden semestr*
12 rat 12 miesięcznych ratach
płatnych do 10 dnia każdego miesiąca

*Studia odbywają się w trybie sobotnio-niedzielnym i prowadzone są w pełnym wymiarze godzin - tak jak na studiach stacjonarnych w dni powszednie. Program studiów gwarantuje uzyskanie wiedzy i umiejętności (zgodnie z Dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych) niezbędnych do otrzymania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów stacjonarnych.

Opłat należy dokonać przelewem na konto Uczelni:

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA
UL. OLSZEWSKA 12, 00-792 WARSZAWA

Nr rachunku 43 1030 1508 0000 0008 0061 1008

Dowód uiszczenia opłat należy okazać w Rektoracie WSEiZ w momencie składania kompletu dokumentów.

!-