Grafika komputerowa

Rekrutacja On-Line

Specjalność Grafika komputerowa przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych zastosowaniami narzędzi informatycznych w obszarze sztuki nowych mediów – w szczególności ich aspektem technicznym. Studenci zapoznają się z możliwościami tych narzędzi i technikami ich wykorzystywania do kreacji projektów graficznych. Nauczą się budować, testować i obsługiwać systemy informatyczne dedykowane do zadań w tym obszarze.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • znajomość narzędzi projektowania graficznego w środowisku Adobe Creative Cloud i in.,
 • znajomość narzędzi wykorzystywanych w obszarze sztuki nowych mediów,
 • umiejętność wykorzystywania nowoczesnych platform do budowy stron internetowych i graficznych interfejsów użytkownika.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Informatyka zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE DLA SPECJALNOŚCI GRAFIKA KOMPUTEROWA:

 1. Projektowanie graficzne
 2. Sztuka nowych mediów
 3. Programowanie graficznych interfejsów użytkownika
 4. Programowanie stron internetowych
 5. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej
 6. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Podstawy zarządzania/ Psycholgia
 2. Makroekonomia/ Podstawy marketingu
 3. Finanse przedsiębiorstwa/ Badania marketingowe
 4. Staystyka/ Badania operacyjne
 5. Grafika komputerowa/ Metody numeryczne
 6. Podstawy sztucznej inteligencji/ Architektura sieci globalnej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU INFORMATYKA:

 1. Język angielski
 2. Ekologia
 3. Prawo gospodarcze
 4. Mikroekonomia
 5. Matematyka
 6. Fizyka
 7. Logika i teoria mnogości
 8. Elektrotechnika i elektronika
 9. Wstęp do informatyki
 10. Podstawy techniki cyfrowej
 11. Architektura komputerów
 12. Systemy operacyjne
 13. Bazy danych
 14. Sieci komputerowe
 15. Podstawy programowania
 16. Programowanie obiektowe
 17. Algorytmy i struktury danych
 18. Programowanie zdarzeniowe
 19. Podstawy telekomunikacji
 20. Podstawy automatyki i robotyki
 21. Inżynieria oprogramowania
 22. Programowanie stron internetowych
 23. Teoria sygnałów i informacji
 24. Zarządzanie projektami informatycznymi
 25. Bezpieczeństwo systemów i sieci
 26. Społeczne aspekty internetu
 27. Seminarium dyplomowe

Programowanie aplikacji

Rekrutacja On-Line

Specjalność Programowanie aplikacji przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych zastosowaniem nabytych umiejętności programistycznych do tworzenia aplikacji w różnych obszarach, w tym aplikacji mobilnych, biznesowych a także gier komputerowych.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność programowania w językach C++, C#, Java, Python i in.,
 • umiejętność wykorzystywania platform budowy aplikacji,
 • umiejętność wykorzystywania wzorców projektowych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Informatyka zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE DLA SPECJALNOŚCI PROGRAMOWANIE APLIKACJI:

 1. Programowanie aplikacji mobilnych
 2. Programowanie aplikacji biznesowych
 3. Programowanie gier
 4. Programowanie robotów
 5. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej
 6. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Podstawy zarządzania/ Psycholgia
 2. Makroekonomia/ Podstawy marketingu
 3. Finanse przedsiębiorstwa/ Badania marketingowe
 4. Staystyka/ Badania operacyjne
 5. Grafika komputerowa/ Metody numeryczne
 6. Podstawy sztucznej inteligencji/ Architektura sieci globalnej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU INFORMATYKA:

 1. Język angielski
 2. Ekologia
 3. Prawo gospodarcze
 4. Mikroekonomia
 5. Matematyka
 6. Fizyka
 7. Logika i teoria mnogości
 8. Elektrotechnika i elektronika
 9. Wstęp do informatyki
 10. Podstawy techniki cyfrowej
 11. Architektura komputerów
 12. Systemy operacyjne
 13. Bazy danych
 14. Sieci komputerowe
 15. Podstawy programowania
 16. Programowanie obiektowe
 17. Algorytmy i struktury danych
 18. Programowanie zdarzeniowe
 19. Podstawy telekomunikacji
 20. Podstawy automatyki i robotyki
 21. Inżynieria oprogramowania
 22. Programowanie stron internetowych
 23. Teoria sygnałów i informacji
 24. Zarządzanie projektami informatycznymi
 25. Bezpieczeństwo systemów i sieci
 26. Społeczne aspekty internetu
 27. Seminarium dyplomowe

Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów

Rekrutacja On-Line

Po ukończeniu specjalności Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów zostaniesz specjalistą z zakresu wdrażania i stosowania nowoczesnych narzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodów oraz analizy i optymalizacji ich eksploatacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi elektromechanicznych, technik komputerowych oraz narzędzi informatycznych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI DIAGNOSTYKA I EKSPLOATACJA SAMOCHODÓW (obowiązkowe):

 1. Budowa pojazdów
 2. Diagnostyka samochodów
 3. Eksploatacja samochodów
 4. Ekonomika usług logistycznych
 5. Elektrotechnika i elektronika
 6. Serwisowanie i zaplecze techniczne samochodów
 7. Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów
 8. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Logistyka
 8. Makroekonomia
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Wytrzymałość materiałów
 12. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 13. Finanse przedsiębiorstwa
 14. Fizyka
 15. Grafika inżynierska
 16. Statystyka
 17. Bazy danych
 18. Prawo gospodarcze
 19. Projektowanie inżynierskie
 20. Zarządzanie jakością
 21. Zarządzanie produkcją i usługami
 22. Badania operacyjne
 23. Metrologia
 24. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 25. Systemy CAx
 26. Zarządzanie środowiskowe
 27. Automatyzacja i robotyzacja produkcji
 28. Inżynieria procesowa
 29. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 30. Mechanika płynów
 31. Praktyka zawodowa
 32. Programowanie komputerów
 33. Rachunek kosztów
 34. Rachunkowość
 35. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne

Hotelarstwo NOWOŚĆ!

Rekrutacja On-Line

Specjalność Hotelarstwo przygotowuje do wykonywania zadań menedżerskich w szeroko rozumianych usługach hotelarskich, od kwater prywatnych po wielkie sieci hotelowe, a także prowadzenia własnej działalności w tym zakresie. Studenci Hotelarstwa poznają specyfikę działalności hotelarskiej, wymagania stawiane obiektom, zasady współpracy z biurami podróży i organizacji aktywności turystycznej gości.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność prowadzenia usług hotelarskich – noclegowych oraz uzupełniających, w tym gastronomii hotelowej,
 • znajomość ekonomicznych, finansowych, prawnych i społecznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej,
 • znajomość zasad skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem i umiejętność ich stosowania.

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI HANDEL I USŁUGI LOGISTYCZNE (obowiązkowe):

 1. Organizacja pracy w hotelarstwie
 2. Podstawy gastronomii
 3. Podstawy turystyki
 4. Towaroznawstwo żywności
 5. Podstawy hotelarstwa
 6. Ekonomika hotelarstwa
 7. Infrastruktura hotelarska
 8. Międzynarodowe rozliczenia finansowe
 9. Obsługa gościa hotelowego
 10. Seminarium dyplomowe
 11. Marketing usług
 12. Obsługa konsumenta
 13. Planowanie w przedsiębiorstwie i biznes plan

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE (obowiązkowe):

 1. Język angielski
 2. Matematyka
 3. Mikroekonomia
 4. Podstawy prawa
 5. Podstawy zarządzania
 6. Psychologia
 7. Logistyka
 8. Badania marketingowe
 9. Nauka o organizacji
 10. Podstawy finansów i bankowości
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Statystyka
 16. Prawo gospodarcze
 17. Rachunkowość
 18. Systemy informatyczne w zarządzaniu
 19. Zarządzanie jakością
 20. Zarządzanie produkcją i usługami
 21. Zarządzanie projektami
 22. Analiza rynku
 23. Bazy danych
 24. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 25. Praktyka zawodowa
 26. Zachowania organizacyjne
 27. Zarządzanie środowiskowe
 28. Zarządzanie zasobami ludzkimi

Inżynieria usług gastronomicznych

Rekrutacja On-Line

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Inżynieria usług gastronomicznych

Inżynieria usług gastronomicznych to specjalność, na której poznasz techniczną stronę gastronomii. Nie tylko technologię przygotowywania potraw, ale także chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej. Dobra znajomość tych zagadnień pozwoli ergonomicznie zarządzać przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są usługi najwyższej jakości, a także przyczyni się do obniżenia kosztów ich produkcji.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,
 • umiejętność wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

 1. Przechowywanie i transport żywności
 2. Nowe produkty żywnościowe
 3. Technologie grzewcze
 4. Technologie mechaniczne
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 7. Seminarium dyplomowe
 8. Narzędzia informatyczne w gastronomii
 9. Ogrzewnictwo i klimatyzacja obiektów gastronomicznych
 10. Ergonomia i bhp w gastronomii
 11. Marketing strategiczny

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 2. Organizacja procesów produkcyjnych
 3. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 4. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 5. Praca przejściowa
 6. Projektowanie realizacyjne
 7. Statystyka matematyczna
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Zarządzanie projektem
 10. Zarządzanie wiedzą
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy magisterskiej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Ochrona własności intelektualnej
 16. Zintegrowane systemy zarządzania
 17. Praktyka zawodowa

PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów licencjackich, pragnących uzyskać tytuł magistra inżyniera):

 1. Oddziaływanie energetyki i gospodarki odpadowej na środowisko
 2. Rachunek kosztów
 3. Modelowanie procesów produkcyjnych
 4. Procesy produkcyjne
 5. Wytrzymałość materiałów
 6. Logistyka
 7. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia