Programowanie aplikacji

Rekrutacja On-Line

Specjalność Programowanie aplikacji przeznaczona jest dla studentów zainteresowanych zastosowaniem nabytych umiejętności programistycznych do tworzenia aplikacji w różnych obszarach, w tym aplikacji mobilnych, biznesowych a także gier komputerowych.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność programowania w językach C++, C#, Java, Python i in.,
 • umiejętność wykorzystywania platform budowy aplikacji,
 • umiejętność wykorzystywania wzorców projektowych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Informatyka zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY SPECJALISTYCZNE DLA SPECJALNOŚCI PROGRAMOWANIE APLIKACJI:

 1. Programowanie aplikacji mobilnych
 2. Programowanie aplikacji biznesowych
 3. Programowanie gier
 4. Programowanie robotów
 5. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej
 6. Praktyki

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Podstawy zarządzania/ Psycholgia
 2. Makroekonomia/ Podstawy marketingu
 3. Finanse przedsiębiorstwa/ Badania marketingowe
 4. Staystyka/ Badania operacyjne
 5. Grafika komputerowa/ Metody numeryczne
 6. Podstawy sztucznej inteligencji/ Architektura sieci globalnej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU INFORMATYKA:

 1. Język angielski
 2. Ekologia
 3. Prawo gospodarcze
 4. Mikroekonomia
 5. Matematyka
 6. Fizyka
 7. Logika i teoria mnogości
 8. Elektrotechnika i elektronika
 9. Wstęp do informatyki
 10. Podstawy techniki cyfrowej
 11. Architektura komputerów
 12. Systemy operacyjne
 13. Bazy danych
 14. Sieci komputerowe
 15. Podstawy programowania
 16. Programowanie obiektowe
 17. Algorytmy i struktury danych
 18. Programowanie zdarzeniowe
 19. Podstawy telekomunikacji
 20. Podstawy automatyki i robotyki
 21. Inżynieria oprogramowania
 22. Programowanie stron internetowych
 23. Teoria sygnałów i informacji
 24. Zarządzanie projektami informatycznymi
 25. Bezpieczeństwo systemów i sieci
 26. Społeczne aspekty internetu
 27. Seminarium dyplomowe