Mechanika i Budowa Maszyn

Absolwenci tego kierunku otrzymują tytuł  INŻYNIERA.

Na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn proponujemy studia w zakresie specjalności:

Inżynieria jakości
Projektowanie i sterowanie komputerowe
Budowa i serwisowanie samochodów

 

Rekrutacja On-Line

 

Studia trwają 3,5 roku. Odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Oferta studiów dotyczy studentów rozpoczynających naukę w roku akademickim 2017/2018. Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest w programie kształcenia (rok akad. 2016/2017) lub przy opisie specjalności.

WSEiZ jest jedyną uczelnią niepubliczną, posiadającą uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku MECHANIKA i BUDOWA MASZYN w Warszawie. Poza Warszawą takie uprawnienia mają tylko 3 uczelnie niepubliczne, ale tylko WSEiZ może zaproponować absolwentom Mechaniki i Budowy Maszyn studia II stopnia (magisterskie) na pokrewnym kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.

Proszę zapoznaj się z programem kształcenia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017.

POBIERZ PROGRAM KSZTAŁCENIA

Jeśli interesują cię maszyny, konstrukcje, urządzenia, samochody i inne środki transportu, zwróć uwagę na kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Poznasz zasady ich działania, serwisowania i projektowania, a także zasady dbania o jakość wyrobów i usług.

do2011 2012 dp

Dobry inżynier to taki, który znajdzie dobre rozwiązanie zadania przy jak najmniejszym nakładzie sił i środków. To tak zwana zasada „zdrowego inżynierskiego lenistwa”. Dlatego absolwent tego kierunku ma także solidne podstawy wiedzy ekonomicznej, a także jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia, w szczególności na kierunkach Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i pokrewnych.

labmechplyn zdjwern

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Absolwent tego kierunku jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach, w których wytwarza się, eksploatuje, serwisuje i sprzedaje lub wynajmuje maszyny i urządzenia. Jest też przygotowany do pracy przy projektowaniu maszyn i technologii. Będzie potrzebnym specjalistą we wszystkich przedsiębiorstwach i instytucjach, gdzie wymagana jest wiedza techniczna.

Wykaz przedmiotów na studiach przedstawiony jest przy opisie specjalności.