Budowa i serwisowanie samochodów

Rekrutacja On-Line

Budowa i serwisowanie samochodów - na tej specjalności zdobędziesz wiedzę i umiejętności, związane z konstruowaniem, produkcją, naprawą, diagnostyką i bieżącą obsługą pojazdów samochodowych – od motocykla po autobus. Poznasz także zasady działania samochodów elektrycznych i hybrydowych. Dzięki temu możesz zostać cenionym pracownikiem w zakładach, produkujących pojazdy samochodowe, w salonach i warsztatach samochodowych, a także w przedsiębiorstwach transportowych i prowadzących obsługę flot pojazdów.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BUDOWA I SERWISOWANIE SAMOCHODÓW (obowiązkowe)

 1. Budowa pojazdów
 2. Eksploatacja samochodów
 3. Teoria ruchu samochodów
 4. Diagnostyka samochodów
 5. Niezawodność i bezpieczeństwo samochodów
 6. Serwisowanie i zaplecze techinczne samochodów
 7. Technologia montażu
 8. Systemy pomiarów geometrycznych pojazdów
 9. Pojazdy elektryczne
 10. Pojazdy hybrydowe
 11. Zarządzanie flotami pojazdów samochodowych
 12. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Makroekonomia
 2. Podstawy marketingu
 3. Finanse przedsiębiorstwa
 4. Logistyka w przedsiębiorstwie
 5. Socjologia środowiska
 6. Zachowania organizacyjne
 7. Praktyka zawodowa
 8. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Grafika inżynierska
 8. Mechanika techniczna
 9. Technologia informacyjna
 10. Wytrzymałość materiałów
 11. Fizyka
 12. Statystyka matematyczna
 13. Termodynamika techniczna
 14. Mechanika płynów
 15. Metoda elementów skończonych
 16. Projektowanie inżynierskie
 17. Inżynieria procesowa
 18. Mechanika płynów
 19. Metrologia
 20. Podstawy eksploatacji maszyn
 21. Systemy CAx
 22. Automatyka i robotyka
 23. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 24. Elektrotechnika i elektronika
 25. Metody pomiaru złożonych elementów maszynowych
 26. Wybrane zagadnienia prawne
 27. Procesy produkcyjne