Projektowanie i sterowanie komputerowe

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
PROJEKTOWANIE I STEROWANIE KOMPUTEROWE jest Evotec

Absolwent specjalności Projektowanie i sterowanie komputerowe posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania technik komputerowych w procesie projektowania maszyn i sterowania procesem produkcyjnym. Potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do pozyskiwania, porządkowania, zapisywania i przekazywania informacji. Rozumie zasady procesu zarządzania produkcją, potrafi w nim wykorzystać systemy informatyczne i modelować przebieg produkcji. Zna technikę obróbki skrawaniem, działanie i konstrukcję obrabiarek i potrafi je programować.

 

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE I STEROWANIE KOMPUTEROWE (obowiązkowe)

 1. Bazy danych
 2. Podstawy grafiki komputerowej
 3. Zarządzanie produkcją i usługami
 4. Komputerowe wspomaganie w technice i nowoczesne techniki informacyjne
 5. Obróbka skrawaniem i obrabiarki
 6. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 7. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 8. Programowanie obrabiarek
 9. Programowanie komputerów
 10. Modelowanie procesów produkcyjnych
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Makroekonomia
 2. Podstawy marketingu
 3. Finanse przedsiębiorstwa
 4. Logistyka w przedsiębiorstwie
 5. Socjologia środowiska
 6. Zachowania organizacyjne
 7. Praktyka zawodowa
 8. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Grafika inżynierska
 8. Mechanika techniczna
 9. Technologia informacyjna
 10. Wytrzymałość materiałów
 11. Fizyka
 12. Statystyka matematyczna
 13. Termodynamika techniczna
 14. Mechanika płynów
 15. Metoda elementów skończonych
 16. Projektowanie inżynierskie
 17. Inżynieria procesowa
 18. Mechanika płynów
 19. Metrologia
 20. Podstawy eksploatacji maszyn
 21. Systemy CAx
 22. Automatyka i robotyka
 23. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 24. Elektrotechnika i elektronika
 25. Metody pomiaru złożonych elementów maszynowych
 26. Wybrane zagadnienia prawne
 27. Procesy produkcyjne