Projektowanie i sterowanie komputerowe

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności
PROJEKTOWANIE I STEROWANIE KOMPUTEROWE jest Evotec

Absolwent specjalności Projektowanie i sterowanie komputerowe posiada pogłębioną wiedzę z zakresu wykorzystania technik komputerowych w procesie projektowania maszyn i sterowania procesem produkcyjnym. Potrafi wykorzystywać techniki komputerowe do pozyskiwania, porządkowania, zapisywania i przekazywania informacji. Rozumie zasady procesu zarządzania produkcją, potrafi w nim wykorzystać systemy informatyczne i modelować przebieg produkcji. Zna technikę obróbki skrawaniem, działanie i konstrukcję obrabiarek i potrafi je programować.

 

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI PROJEKTOWANIE I STEROWANIE KOMPUTEROWE (obowiązkowe)

 1. Bazy danych
 2. Podstawy grafiki komputerowej
 3. Komputerowe wspomaganie w technice
 4. Programowanie komputerów
 5. Programowanie w Internecie
 6. Zarządzanie produkcją i usługami
 7. Obróbka skrawaniem i obrabiarki
 8. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 9. Programowanie obrabiarek
 10. Modelowanie procesów produkcyjnych
 11. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mechanika ogólna
 6. Mikroekonomia
 7. Podstawy zarządzania
 8. Grafika inżynierska
 9. Logistyka
 10. Podstawy eksploatacji maszyn
 11. Technologia informacyjna
 12. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 13. Fizyka
 14. Statystyka
 15. Wytrzymałość materiałów
 16. Prawo gospodarcze
 17. Projektowanie inżynierskie
 18. Zarządzanie jakością
 19. Elektrotechnika i elektronika
 20. Metrologia
 21. Systemy CAx
 22. Zarządzanie środowiskowe
 23. Automatyzacja i robotyzacja produkcji
 24. Inżynieria procesowa
 25. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej
 26. Mechanika płynów
 27. Praktyka zawodowa
 28. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 29. Termodynamika techniczna
 30. Procesy produkcyjne