Inżynieria usług gastronomicznych

Rekrutacja On-Line

STUDIA II STOPNIA
Kierunek ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI
Specjalność Inżynieria usług gastronomicznych

Inżynieria usług gastronomicznych to specjalność, na której poznasz techniczną stronę gastronomii. Nie tylko technologię przygotowywania potraw, ale także chłodnictwa, ogrzewania i klimatyzacji wnętrz, wentylacji, zasilania energią, zachowania czystości, gospodarki ściekowej i odpadowej. Dobra znajomość tych zagadnień pozwoli ergonomicznie zarządzać przedsiębiorstwem gastronomicznym, w którym oferowane są usługi najwyższej jakości, a także przyczyni się do obniżenia kosztów ich produkcji.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność projektowania, organizacji i wyposażenia przedsiębiorstw gastronomicznych,
 • umiejętność wykorzystania techniki i technologii w gastronomii,
 • stosowanie zaawansowanych metod zarządzania w działalności gospodarczej,
 • znajomość technicznej strony procesów usługowych i produkcyjnych.

Plan 1,5-rocznych studiów II-go stopnia (magisterskich) niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI INŻYNIERIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH:

 1. Przechowywanie i transport żywności
 2. Nowe produkty żywnościowe
 3. Technologie grzewcze
 4. Technologie mechaniczne
 5. Język angielski specjalistyczny
 6. Narzędzia informatyczne
 7. Ogrzewnictwo i klimatyzacja obiektów gastronomicznych
 8. Ergonomia i bhp w gastronomii
 9. Marketing strategiczny
 10. System informacyjny w przedsiębiorstwie
 11. Seminarium dyplomowe
 12. Seminarium dyplomowe II

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI:

 1. Organizacja procesów produkcyjnych
 2. Materiały konstrukcyjne w budowie maszyn
 3. Praca przejściowa
 4. Statystyka matematyczna
 5. Zarządzanie projektem
 6. Zarządzanie wiedzą
 7. Podstawy prognozowania i wspomagania decyzji
 8. Zarządzanie procesami innowacyjnymi
 9. Projektowanie realizacyjne
 10. Podstawy / Repetytorium grafiki inżynierskiej
 11. Prognozowanie i symulacja
 12. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 13. Teoria i systemy podejmowania decyzji
 14. Zarządzanie strategiczne
 15. Zarządzanie produktem
 16. Zintegrowane systemy zarządzania

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA STUDIÓW II STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI, SEMESTR UZUPEŁNIAJĄCY (dla absolwentów studiów 6-cio semestralnych):

 1. Sieci komputerowe i technik i internetowe
 2. Procesy produkcyjne
 3. Finanse przedsiębiorstwa
 4. Logistyka
 5. Modelowanie procesów produkcyjnych