Efektywność energetyczna

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA są VEOLIA, MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA oraz PŁOŃSKI KLASTER ENERGII

ochrona środowiska

Studiując specjalność Efektywność energetyczna uzyskasz wiedzę na temat:

 • systemów magazynowania energii,
 • projektowania systemów energetycznych,
 • gospodarki energetycznej i rynku energii,
 • kompensacji przyrodniczej,
 • izolacji cieplnej,
 • transportu ekologicznego i kilku pokrewnych dziedzin.

Zdobędziesz umiejętności przeprowadzenia audytu energetycznego (zarówno przedsiębiorstw, jak i budynków oraz oświetlenia ulicznego). Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z Ustawy o efektywności energetycznej i dotyczy każdego większego przedsiębiorstwa. Umiejętność przeprowadzenia takiego audytu jest więc niezwykle pożądana na rynku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z wykorzystaniem wiedzy z zakresu gospodarki energetycznej,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

 1. Odnawialane i kogenaracyjne źródła energii
 2. Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła
 3. Izolacje cieplne
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Konwencjonalne źródła i nośniki energii
 6. Planowanie energetyczne i rynek energii
 7. Audyt energetyczny budynków
 8. Bioenergetyka organizmów i ekosystemów
 9. Biopaliwa
 10. Podstawy systemu efektywności energetycznej
 11. Audyt energetyczny przedsiębiorstw
 12. Audyt oświetlenia ulicznego
 13. Projektowanie systemów energetycznych
 14. Systemy magazynowania energii
 15. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Technologia informacyjna
 14. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 15. Chemia organiczna i fizyczna
 16. Fizyka
 17. Mikrobiologia
 18. Ochrona atmosfery
 19. Prawo ochrony środowiska
 20. Technologie bioenergetyczne
 21. Biochemia
 22. Oczyszczanie ścieków
 23. Podstawy gospodarki odpadami
 24. Prawo gospodarcze
 25. Teledetekcja i GIS
 26. Zarządzanie jakością
 27. Hydrologia i gospodarowanie wodą
 28. Metrologia
 29. Monitoring środowiska
 30. Zarządzanie środowiskowe
 31. Zrównoważony rozwój
 32. Edukacja ekologiczna
 33. Inżynieria procesowa
 34. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 35. Mechanika płynów
 36. Meteorologia i klimatologia
 37. Praktyka zawodowa
 38. Grafika inżynierska
 39. Techniki odnowy środowiska
 40. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska

 

Plan 3-letnich studiów I-go stopnia (licencjackich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

 1. Odnawialane i kogenaracyjne źródła energii
 2. Bilans energii, kotły i wymienniki ciepła
 3. Izolacje cieplne
 4. Kompensacje przyrodnicze
 5. Konwencjonalne źródła i nośniki energii
 6. Planowanie energetyczne i rynek energii
 7. Audyt energetyczny budynków
 8. Bioenergetyka organizmów i ekosystemów
 9. Biopaliwa
 10. Podstawy systemu efektywności energetycznej
 11. Audyt energetyczny przedsiębiorstw
 12. Audyt oświetlenia ulicznego
 13. Projektowanie systemów energetycznych
 14. Systemy magazynowania energii
 15. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA:

 1. Język angielski
 2. Biologia ogólna
 3. Botanika
 4. Ekologia
 5. Matematyka
 6. Ochrona przyrody
 7. Psychologia
 8. Zoologia
 9. Chemia ogólna i analityczna
 10. Geologia i geomorfologia
 11. Gleboznawstwo
 12. Ochrona wód
 13. Logistyka
 14. Podstawy marketingu
 15. Technologia informacyjna
 16. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 17. Chemia organiczna i fizyczna
 18. Fizyka
 19. Mikrobiologia
 20. Ochrona powietrza
 21. Prawo ochrony środowiska
 22. Technologie bioenergetyczne
 23. Biochemia
 24. Oczyszczanie ścieków
 25. Podstawy gospodarki odpadami
 26. Prawo gospodarcze
 27. Teledetekcja i GIS
 28. Konsultacje i realizcja pracy dyplomowej
 29. Monitoring środowiska
 30. Praktyka zawodowa
 31. Edukacja ekologiczna
 32. Meteorologia i klimatologia