Efektywność energetyczna

Rekrutacja On-Line

Partnerem merytorycznym specjalności EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA są VEOLIA, MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA oraz PŁOŃSKI KLASTER ENERGII

ochrona środowiska

Studiując specjalność Efektywność energetyczna uzyskasz wiedzę na temat:

 • systemów magazynowania energii,
 • projektowania systemów energetycznych,
 • gospodarki energetycznej i rynku energii,
 • kompensacji przyrodniczej,
 • izolacji cieplnej,
 • transportu ekologicznego i kilku pokrewnych dziedzin.

Zdobędziesz umiejętności przeprowadzenia audytu energetycznego (zarówno przedsiębiorstw, jak i budynków oraz oświetlenia ulicznego). Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego wynika z Ustawy o efektywności energetycznej i dotyczy każdego większego przedsiębiorstwa. Umiejętność przeprowadzenia takiego audytu jest więc niezwykle pożądana na rynku pracy.

Kluczowe kompetencje absolwenta:

 • umiejętność przeprowadzania audytu energetycznego,
 • stosowanie narzędzi ochrony środowiska z wykorzystaniem wiedzy z zakresu gospodarki energetycznej,
 • znajomość polityki, prawa i ekonomiki ochrony środowiska.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Ochrona Środowiska zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

 1. Bezpieczeństwo energetyczne
 2. Energetyka konwencjonalna
 3. Energetyka rozproszona - lokalna i prosumencka
 4. Język angielski specjalistyczny
 5. Odnawialne i niekonwencjonalne źródła energii
 6. Prognozowanie i symulacja
 7. Magazynowanie energii
 8. Prawne uwarunkowania zarządzania energią
 9. Rynek energii
 10. Seminarium magisterskie
 11. Środowiskowe uwarunkowania energetyki
 12. Technologie przesyłu i dystrybucji energii

PRZEDMIOTY WSPÓLNE  DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI:

 1. Ekotoksykologia
 2. Modelowanie w naukach o środowisku
 3. Organizacja i funkcjonowanie systemu ochrony przyrody
 4. Organizacja i zarządzanie gospodarką odpadami
 5. Planowanie przestrzenne
 6. Statystyka matematyczna
 7. Zanieczyszczanie wód i metody jego ograniczania
 8. Zarządzanie projektem
 9. Polityka ochrony środowiska
 10. Prawo i ekonomika ochrony środowiska
 11. Zanieczyszczanie powietrza i metody jego ograniczania
 12. Ochrona własności intelektualnej
 13. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej