BHP

Rekrutacja On-Line

Studia na specjalności BHP pozwolą poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów poznasz możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.
Absolwenci w toku studiów otrzymują kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Dodatkowym efektem studiów jest umożliwienie słuchaczom przygotowanie się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe ergonomisty CREE.
Istnieje również możliwość ukończenia szkoleń na „Audytora systemu zarządzania środowiskowego” oraz „Audytora zarządzania bezpieczeństwem pracy”.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BHP (obowiązkowe):

 1. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna
 2. Fizjologia pracy i higiena przemysłowa
 3. Prawna ochrona pracy
 4. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 5. Organizacja i metody pracy służb BHP
 6. Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
 7. Ocena ryzyka zawodowego
 8. Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
 9. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 10. Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy
 11. Psychologia pracy
 12. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 13. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Logistyka
 8. Makroekonomia
 9. Podstawy marketingu
 10. Technologia informacyjna
 11. Wytrzymałość materiałów
 12. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 13. Finanse przedsiębiorstwa
 14. Fizyka
 15. Grafika inżynierska
 16. Statystyka
 17. Bazy danych
 18. Prawo gospodarcze
 19. Projektowanie inżynierskie
 20. Zarządzanie jakością
 21. Zarządzanie produkcją i usługami
 22. Badania operacyjne
 23. Metrologia
 24. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 25. Systemy CAx
 26. Zarządzanie środowiskowe
 27. Automatyzacja i robotyzacja produkcji
 28. Inżynieria procesowa
 29. Konsultacje i realizacja pracy dyplomowej
 30. Mechanika płynów
 31. Praktyka zawodowa
 32. Programowanie komputerów
 33. Rachunek kosztów
 34. Rachunkowość
 35. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne