BHP

Rekrutacja On-Line

Studia na specjalności BHP pozwolą poznać najnowsze koncepcje, trendy i instrumenty (w tym również prawne) z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i zdrowia w pracy oraz systemów wspomagających zarządzanie środowiskiem pracy. W toku studiów poznasz możliwości zastosowania i wykorzystania zdobyczy nauki i techniki służących optymalizacji zależności pomiędzy człowiekiem, jego pracą oraz warunkami świadczenia tej pracy.
Absolwenci w toku studiów otrzymują kwalifikacje niezbędne do pełnienia zadań pracownika służby BHP, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
Dodatkowym efektem studiów jest umożliwienie słuchaczom przygotowanie się do uzyskania międzynarodowego certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe ergonomisty CREE.
Istnieje również możliwość ukończenia szkoleń na „Audytora systemu zarządzania środowiskowego”, „Audytora zarządzania bezpieczeństwem pracy”i odbycia kursu pedagogicznego.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji zakłada realizację następujących przedmiotów:

PRZEDMIOTY DLA SPECJALNOŚCI BHP (obowiązkowe):

 1. Prawna ochrona pracy
 2. Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna
 3. Fizjologia pracy i higiena przemysłowa
 4. Organizacja i metody pracy służb BHP
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 6. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe
 7. Ochrona przeciwpożarowa i ratownictwo
 8. Analiza i ocena zagrożeń w środowisku pracy
 9. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych
 10. Psychologia pracy
 11. Ocena ryzyka zawodowego
 12. Dydaktyka bezpieczeństwa i higieny pracy
 13. Seminarium dyplomowe

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 1. Socjologia środowiska
 2. Zachowania organizacyjne
 3. Filozofia przyrody
 4. Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska
 5. Technologie bioenergetyczne
 6. Praktyka zawodowa
 7. Konsultacje i realizacja pracy inżynierskiej

PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE DLA KIERUNKU ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI (obowiązkowe)

 1. Ekologia
 2. Język angielski
 3. Matematyka
 4. Materiałozawstwo
 5. Mikroekonomia
 6. Podstawy zarządzania
 7. Psychologia
 8. Grafika inżynierska
 9. Makroekonomia
 10. Ochrona Środowiska
 11. Podstawy marketingu
 12. Technologia informacyjna
 13. Wytrzymałość materiałów
 14. Finanse przedsiębiorstwa
 15. Fizyka
 16. Logistyka
 17. Rachunkowość
 18. Statystyka opisowa i ekonomiczna
 19. Mechanika płynów
 20. Prawo gospodarcze
 21. Projektowanie inżynierskie
 22. Zarządzanie jakością
 23. Zarządzanie produkcją i usługami
 24. Inżynieria procesowa
 25. Badania operacyjne
 26. Komputerowe wspomaganie w technice
 27. Metrologia
 28. Zarządzanie środowiskowe
 29. Automatyzacja i robotyzacja
 30. Bezpieczeństwo stanowisk pracy i ergonomia
 31. Systemy informatyczne w zarządzaniu produkcją
 32. Sieci komputerowe i techniki internetowe
 33. Bazy danych
 34. Programowanie komputerów
 35. Rachunek kosztów
 36. Modelowanie procesów produkcyjnych
 37. Procesy produkcyjne