Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów

Rekrutacja On-Line

Po ukończeniu specjalności Diagnostyka i Eksploatacja Samochodów zostaniesz specjalistą z zakresu wdrażania i stosowania nowoczesnych narzędzi i systemów diagnostyki i naprawy samochodów oraz analizy i optymalizacji ich eksploatacji z wykorzystaniem współczesnych narzędzi elektromechanicznych, technik komputerowych oraz narzędzi informatycznych.

Plan 3,5-letnich studiów I-go stopnia (inżynierskich) stacjonarnych (dziennych) i niestacjonarnych (zaocznych) na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest obecnie konsultowany z pracodawcami. Po zakończeniu prac zostanie zamieszczony poniżej.